Tietopalvelu

Välineitä taajamien elinvoimaisuuteen ja uusiutumiseen


Juvalla järjestetty työpaja houkutteli paikalle runsaasti julkisesta rakennuskannasta kiinnostuneita.

Etelä-Savon maakuntaliitto ja Varsinais-Suomen liitto ovat käynnistäneet hankkeen taajamien elinvoiman kehittämiseksi. Kaksiosaisen hankkeen ensimmäisessä osassa kehitetään yhteistyömuotoja ja -menetelmiä, joilla edistetään sekä taajamien elinvoimaa että julkisen rakennuskannan hallintaa ja kestävää uusiokäyttöä.

Maakuntauudistus inspiroi uudistamaan myös yhteistyötä ja roolijakoa

Maakuntauudistukseen liittyen hankkeen toisessa osassa kehitetään uuden maakuntaorganisaation ja kuntien välisen alueidenkäytön suunnittelun yhteistyötä ja roolijakoja. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa. Tiedonvaihtoa ja ideointia varten perustetaan viranomaisten ja kuntien yhteistyöverkosto.

Etelä-Savossa ja Varsinais-Suomessa kehitettäviä menetelmiä testataan ja työstetään kahdessa esimerkkitaajamassa. Etelä-Savon osalta taajamat ovat Haukivuori ja Kangasniemi.  Etelä-Savossa keskitytään julkisten rakennusten arvon, kunnon ja käytön määrittelyyn osana taajamien elinvoimaa. Varsinais-Suomessa puolestaan tarkastellaan taajamien ajallisen kehityksen, rakenteen ja laadullisten tekijöiden, kuten identiteetin, vaikutusta niiden elinvoimaisuuteen.

Vuoden mittainen hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriöltä. Hankkeen ensimmäinen työpaja pidettiin 1. kesäkuuta Juvalla Partalan kuninkaankartanossa. Työpajassa keskityttiin julkisen rakennuskannan kunnon, käytön ja arvojen haasteisiin.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672 ja ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618, etunimi.sukunimi@esavo.fi

Sisällysluettelo