Tietopalvelu

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat elinkeinojen murroksen pilotissa

EU:n komissio on valinnut ltä- ja Pohjois-Suomen maakunnat mukaan elinkeinojen murroksen alueiden pilottiin. Valittujen alueiden joukkoon kuuluvat Suomen alueiden lisäksi Pohjois- ja Keski-Ruotsi, Espanjan Cantabria, Keski-Ranska, Ranskan Grand-Est, Ranskan Hauts-de-France, ltalian Piemonte, Saksan Saksi, lso-Britannian Suur-Manchester, Belgian Vallonia sekä Slovenia ja Liettua. Kaikkiaan pilottiin osallistuu yhteensä siis 10 eri aluetta ja kaksi valtiota.

Tavoitteena on lisätä työtä ja hyödyntää älykkäästi alueen luonnonvaroja

Regions in lndustrial Transition -pilotti on osa toimenpidekokonaisuutta, jonka Komissio esitti heinäkuussa 2017 Euroopan alueiden innovaatiotoiminnan vahvistamiseksi ja kasvun ja työllisyyden parantamiseksi. Valituiksi tulleiden alueiden viranomaiset kehittävät aluekehittämisstrategioitaan omien älykkään erikoistumisen prioriteettiensa pohjalta. Tavoitteena on alueen elinkeinoelämän uudistaminen kestävällä tavalla ja alueen luonnonvarojen - kuten metsän, puhtaan luonnon ja kaivannaisten - älykäs hyödyntäminen talouskasvun tukemiseksi.

Pilotin tavoitteena on, että Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liitot laativat yhteisen strategian tiiviissä yhteistyössä alueen elinkeinoelämän, tutkimuslaitosten ym. sidosryhmien kanssa. Ajatuksena on, että strategiaan kirjataan Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiset älykkään erikoistumisen kärjet, hahmotetaan yhteisiä arvoketjuja ja suunnitelma siitä, miten me voimme yhteisiin vahvuuksiimme nojautuen varautua elinkeinojen murrokseen. Strategian työstämiseen maakunnat saavat apua sekä komission asiantuntijoilta, heidän kustantamiltaan konsulteilta että OECD:n järjestämistä työpajoista.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Teemu Räihä, puh. 044 770 0571, etunimi.sukunimi@esavo.fi

Sisällysluettelo