Suoraan sisältöön

Building Clusters, Ecosystem Collaboration and RIS3 Communication in South Savo

Hankkeella edistetään alueellisten klustereiden syntymistä sekä klusteritoiminnan aloittamista Etelä-Savossa.

Hanke

  • edesauttaa klusterien tunnistamista, muodostamista ja virallistamista sekä niiden toimintaa Etelä-Savossa. Hanke edistää erityisesti Etelä-Savon Älykkään erikoistumisen strategiaan (ÄES) lukeutuvien kärkialojen klusterien muodostamista, mutta se voi tukea myös muiden alojen klusteritoiminnan synnyttämistä Etelä-Savoon.
  • lisää viestinnällä ja tiedotuksella Etelä-Savon Älykkään erikoistumisen strategian tunnettavuutta maakunnan sisällä ja sen ulkopuolella.
  • ylläpitää ja kehittää Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian vaikuttavuuden seurantaa tuottamalla ÄES monitorointiin ja seurantaan soveltuvaa mittaristoa sekä ylläpitää ÄES indikaattorien tulostietoja.
  • edistää Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian kansainvälistämistä ja edesauttaa Etelä-Savon alueeseen kiinnittyviä klusteritoimijoita kansainvälistymiseen mm. klusteritoiminnan virallistamista tukemalla.
  • parantaa Itä- ja Pohjois-Suomen alueen, kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia Etelä-Savon alueella hyödyntäen erityisesti olemassa olevaa Itä- ja Pohjois-Suomen alueiden yhteistyöverkostoa.

Hankkeen kestoaika on 1.6.2021-31.12.2023

Merja Olenius

Kehittämisjohtaja

040 629 7210

merja.olenius@esavo.fi