Tietopalvelu

Essoteen 106 kulttuurikummia Ilopillereistä ja kulttuurin kipinöistä


Ilopillereitä ja kulttuurin kipinöitä -hankkeessa koulutettiin kulttuurikummeja.
Kuvaaja: Tuija Toivakainen.

Ilopillereitä ja kulttuurin kipinöitä -hankkeessa koulutettiin kulttuurikummeja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten vanhus- ja vammaispalveluiden yksiköihin 18.10.2017 – 30.8.2018. Kulttuurikummeilla tarkoitetaan hoivatyöntekijöitä, joiden työnkuvaan kytketään luovien menetelmien käyttäminen hoitotyössä yhdessä työtovereiden, kulttuurin ammattilaisten ja vapaaehtoisten kanssa. Hankkeen päätoteuttaja oli Essote ja sen kumppaneita olivat Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus eli ELY-keskus ja Mikkelin kaupungin kulttuuritoimi. 

Kulttuurikummikoulutuksia järjestettiin neljässä Essoten yksikössä: Mikkelin jaksohoito Kyyhkylässä, Päiväkeskus Kipinässä Mikkelissä sekä palvelutaloissa Ruskahovissa Mäntyharjulla ja Vaarinsaaressa Ristiinassa. Koulutuskokonaisuudesta vastasi Etelä-Savon ELY-keskus, joka valitsi koulutusten teemat yhdessä hankkeen muiden toimijoiden kanssa.

Kulttuurikummi-toiminnan tarkoituksena on tuoda kulttuurisia toimintatapoja arjen työhön vammais- ja vanhustenpalvelussa ja tukea sitä kautta vanhusten ja vammaisten sekä heidän omaistensa voimavaroja sekä edistää heidän osallisuuttaan ja mahdollisuuksiaan harrastaa taidetta ja kulttuuria. Toisena tavoitteena oli tukea myös hoitohenkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia.

Monipuolinen kulttuurikoulutus ammattilaisten johdolla

Hankkeen aikana järjestettiin kahdeksan koulutuspäivää, joista kuudessa myös asiakkaat pääsivät kokeilemaan ja tekemään itse kulttuuria. Koulutuksissa harjoiteltiin taiteen ja kulttuurin menetelmiä, jotka antavat eväitä kulttuurikummien käytännön hoitotyöhön. Taiteen lajeja oli mukana monipuolisesti: arkkitehtuuri ja rakennettu kulttuuriympäristö, teatteri ja esittävät taiteet, sanataide, kuvataide, tanssi ja musiikki. Kouluttajina toimi taiteen ja kulttuurin ammattilaisia sekä Mikkelin poikateatteri. Osallistuvat hoitajat saivat ennen jokaista koulutuspäivää ennakkotehtävän, jolla valmistauduttiin päivän teemaan.  Koulutuspäivän jälkeen kulttuurikummit veivät taidelähtöisten menetelmien osaamistaan omaan työhönsä ja jakoivat oppimaansa toisille työntekijöille sekä esimiehilleen. Koulutuksiin osallistui 106 yksittäistä hoitajaa eli kulttuurikummia, ja koulutuspäivien toimintaan pääsi mukaan 130-150 Essoten vanhus- ja vammaispalveluiden asiakasta.

Hyödyllisenä koetusta koulutuksesta saatu palaute myös huippuhyvää

Kulttuurikummikoulutukset saivat erinomaisen hyvää palautetta. Välittömästi koulutusten jälkeen kerätystä palautteesta saatiin keskiarvoksi 4,35 (asteikko 1-5). Kun Ilopillereitä ja kulttuurin kipinöitä -koulutukset olivat päättyneet, osallistujia pyydettiin vielä vastaamaan pitempiaikaisia vaikutuksia selvittävään Webropol-kyselytutkimukseen, ja arvioimaan siinä koulutuksen hyötyä omaan työhön nähden. Vastauksista kävi ilmi, että jopa kaksi kolmannesta koulutuksen käyneistä oli kokenut onnistumisia asiakkaiden kanssa ja saanut iloa työn tekemiseen. Vastauksista nousi selkeästi esille myös se, että koulutusten ansiosta hoitajat olivat kokeneet yhteenkuuluvuutta ja me-henkeä ja saaneet tietoa ja kokemusta siitä, miten voi saada omasta työstä entistä mielenkiintoisemman.

Koulutukseen osallistuvat hoitajat käyttävät luovia menetelmiä koulutusjakson jälkeen:

Kulttuurikummi-toiminta jatkuu Essoten vanhus- ja vammaispalveluissa hankkeen päättymisen jälkeen arjen hoitotyössä laajasti. Tavoitteena on laajentaa toimintaa myös muihin yksiköihin.  

Katso palauteyhteenveto Ilopillereitä ja kulttuurin kipinöitä -koulutuksista: Välitön palaute.pdf

Tuija Toivakainen
Johtava asiantuntija
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Taru Tähti
Koordinaattori
Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hanke

SISÄLLYSLUETTELO