Tietopalvelu

Kaikukortti edistää yhdenvertaista osallisuutta kulttuuriin


Kaikukortilla pääsee  mukaan monipuolisiin kulttuuritapahtumiin.

Kaikukortti on valtakunnallinen Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n kehittämä toimintamalli. Savonlinnassa on tämän vuoden ajan jaettu Kaikukorttia hyvin tuloksin. Kaikukortti on henkilökohtainen ja ilmainen kortti, jolla saa pääsylipun seitsemään savonlinnalaiseen kulttuurikohteeseen - teatteriin, museoihin, konsertteihin, oopperaan ja Kino Luston elokuviin, kun omat rahat eivät riitä. Kaikukortilla voi myös hankkia kurssipaikkoja.

Kaikukortin tavoite

Kaikukortilla on haluttu tuoda esiin kulttuuriharrastusten terveyttä edistäviä vaikutuksia ja lisätä asukkaiden, pääasiassa lasten ja lapsiperheiden, mahdollisuuksia päästä kulttuurin pariin. Savonlinnassa Kaikukortti-toimintaa hallinnoi Savonlinnan kaupungin kulttuuritoimi ja kumppaneina toimivat Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin lasten ja nuorten yksikön perusterveydenhuollon avopalvelut sekä Savonlinnan seudulla toimiva yhdistysten yhteistyöjärjestö Savonlinnan Seudun Kolomonen ry.

Kaikukortti on tarkoitettu Sosterin Kaikukortti-toiminnan toimijoiden palveluita käyttäville. Korttia on jaettu neuvoloista, kouluterveydenhuollosta, lasten ja nuorten yksiköstä, perhepalvelukeskuksesta, lasten- ja nuortenkoti Kuutista ja perhetyöstä sekä aikuispsykiatrian avohoidosta. Lisäksi korttia on saanut Savonlinnan seurakunnan diakonia- ja lapsityöstä sekä Savonlinnan kriisikeskuksesta.

Kortti on otettu hyvin vastaan

Kortteja jaettiin hankekaudella yhteensä 197 kappaletta. Suurin osa kortin saaneista oli työttömiä, lomautettuja, työkyvyttömyyseläkkeellä olevia tai pitkäaikaissairaita. Kortin saaneissa oli myös paljon kotihoidon tuella ja hoitovapaalla olevia. Kortteja jaettiin eniten neuvolasta ja aikuispsykiatrian avohoidosta.

Savonlinnassa Kaikukorttiin on otettu mukaan myös kulttuuriluotsit: vapaaehtoiset kulttuuriluotsit tulevat pyydettäessä mukaan tueksi ja seuraksi, jos kulttuuritapahtumiin yksin lähteminen tuntuu vaikealta. Kulttuuriluotsi-toimintaa kehitetään Savonlinnan seudulla KultRinki-hankkeessa.

Tavoitteet saavutettiin, jatkoa toivotaan

Toiminta on koettu tarpeellisena ja Kaikukortti-mallia halutaan jatkaa. Sekä jakajat että kortin saaneet ovat olleet innostuneita ja tyytyväisiä. Korteilla on ollut iso merkitys käyttäjien arkeen. Kaikukortti luo myös uudenlaista kumppanuutta, yhteistoimintaa ja rakenteita kulttuuri- ja sotealan välille. Kulttuurikohteille Kaikukortti on mahdollisuus tavoittaa uusia yleisöjä ja madaltaa osallistumisen kynnyksiä. Kaikukortti on tuonut Savonlinnassa kulttuurihyvinvointia laajempaan tietoisuuteen ja kortin voi myös nähdä lisänneen alueen kulttuurihyvinvoinnin profiilia.

Savonlinnan Kaikukortti-hanke toteutettiin osana Etelä-Savon maakuntaliiton koordinoimaa Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hanketta, jota rahoittaa Taiteen edistämiskeskus osana OKM:n Prosenttitaiteen periaatteen laajentamisen kärkihanketta.

Lisätietoa Savonlinnan Kaikukortista: www.savonlinna.fi/kaikukortti
Lisätietoa valtakunnallisesta toimintamallista: http://www.kulttuuriakaikille.fi
Lisätietoa KultRinki-hankkeesta: https://www.kolomonen.fi/kultrinki-hanke/
Lisätietoja Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hankkeesta: https://www.esavo.fi/hyvinvointia-kulttuurista-etela-savoon

Lisätietoja: koordinaattori Taru Tähti (hyvinvointia kulttuurista -hanke) puh. 040 704 3861

SISÄLLYSLUETTELO