Tietopalvelu

Etelä-Savon maakuntahallitus opintomatkalla Brysselissä

Etelä-Savon maakuntahallitus teki opintomatka Brysseliin 6.-9.11.2018. Matkan tavoitteena oli syventää ja laajentaa maakuntahallituksen ja maakuntaliiton viraston tietämystä EU:n toiminnasta ja monipuolistaa keskusteluyhteyksiä EU-instituutioiden kanssa. Keskusteluissa painottuivat juuri nyt ajankohtaiset EU:n tulevan budjettikauden 2021-27 valmisteluun liittyvät asiat. Ajankohtaisia teemoja olivat mm. EU:n alue- ja rakennepolitiikka, Venäjä-yhteistyö ja maa- ja metsätalouden näkymät. Globaalit ympäristökysymykset, talouskehitys ja demokratiakehityksen haasteet nousivat keskusteluihin eri yhteyksissä.


Euroopan parlamentti


Euroopan unionilla on seitsemän virallista toimielintä, joista jokaisella on oma tehtävänsä. Euroopan parlamentin historiaa ja nykypäivää esitteli tiedottaja Iina Lietzen. Parlamentin liberaalidemokraattien/keskustaliberaalien ALDE-ryhmän poliittinen neuvonantaja Anu Ahopelto työllisyys- ja sosiaaliasioiden komiteasta puolestaan havainnollisti lähestyvien parlamenttivaalien tuomaa haastetta päätöksentekoon: mikäli istuva parlamentti ei ehdi tehdä päätöksiä rakennerahastoasetuksista, uusien rakennerahasto-ohjelmien käyntiin lähtö viivästyy. Euroopan parlamentin jäsenistä tavattiin Heidi Hautala, Elsi Katainen, Miapetra Kumpula-Natri ja Mirja Vehkaperä, jotka kertoivat omista rooleistaan ja työstään parlamentissa.

 
Euroopan komissio


Euroopan komissio on Euroopan unionin toimielin, joka muun muassa valmistelee ja panee täytäntöön Euroopan unionin neuvoston ja parlamentin asettamia erilaisia säädöksiä ja päätöksiä ja valvoo niiden noudattamista EU:n jäsenvaltioissa. Mikko Huttunen komission oikeudellisesta yksiköstä piti delegaatiollemme hyvän perusesittelyn Euroopan unionin historiasta, toiminnan perusteista, budjetista ja päätöksenteosta. Komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen poliittinen avustaja Tatu Liimatainen kertoi osaltaan komission ja erityisesti Kataisen kabinetin toiminnasta. Maakuntaliiton tehtäväkentän kannalta keskeinen aihe on EU:n koheesiopolitiikka. Samu Tuominen Komission Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston Suomen deskistä kertoi perusteellisesti koheesiopolitiikan tulevista näkymistä komission budjetti- ja asetusesitysten valossa. Tuominen kertoi myös EU:n ja jäsenmaiden neuvotteluprosessista, joka käynnistyy komission helmikuussa julkaistavan maaraportin myötä. 


Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto


Maakuntahallitus tutustui EU-instituutioiden lisäksi Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston työskentelyyn. Itä- Ja Pohjois-Suomen EU-toimisto on seitsemän maakunnan yhteinen edunvalvontayksikkö Brysselissä. Toimiston henkilökunta toimii maakuntien ja sidosryhmiemme linkkinä EU-instituutioiden suuntaan mm. keskeisissä edunvalvontakysymyksissä sekä EU:n erillisrahoituksen rahoituskysymyksissä. Saimme toimiston yleisesittelyn ja tiiviit ajankohtaiskatsaukset -kiitokset Kari Aallolle, Sointu Räisäselle, Janne Uusivirralle ja erityisesti meistä koko vierailun ajan huolehtineelle Milla Muikulle.


Maa- ja metsätalousasiat


Maa- ja metsätalousasioiden hoitamisesta Euroopan tasolla maakuntahallitus sai tietoa Euroopan pysyvän edustuston maa- ja metsätalousasioiden erityisasiantuntija Tapio Kytölältä ja Euroopan maataloustuottajien keskusjärjestön pääsihteeriltä, juvalaislähtöiseltä Pekka Pesoselta


Kansainväliset asiat


Kansainvälisistä asioista keskusteltiin useaan eri otteeseen. Euroopan pohjoisten harvaan asuttujen alueiden yhteisistä tavoitteista älykkään erikoistumisen konseptin kehittämisessä ja elinkeinoelämän edellytysten vahvistamisessa keskusteltiin Pohjois-Norjan EU-toimiston johtaja Nils Nilsenin ja Pohjois-Ruotsin toimiston johtaja Mikael Janssonin kanssa. Euroopan komission DG Region Pekka Jounila puolestaan kertoi rajat ylittävän yhteistyön asioista ja Kaisa Honka-Hallila piti esityksen EU:n suhteista Venäjään ja muuhun itäisen naapuruston kumppanimaihin. 


DG Grow ja EU-edustusto


Maakuntahallitus pääsi myös keskustelemaan DG Grown varapääjohtaja Antti Peltomäen ja EU-edustuston Pasi Rantahalvarin kanssa. Peltomäen pääosasto Grow vastaa sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä laajasti eri toimialoilla kaivostoiminnasta avaruusteknologiaan ja matkailusta bioteknologiaan. Rantahalvari puolestaan hoitaa EU-edustustossa alue- ja rakennepolitiikan erityisasiantuntijana EU:n koheesiopolitiikkaan kuuluvia asioita. 
 

Lisätietoja: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584 ja aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903.

SISÄLLYSLUETTELO