Tietopalvelu

Vanhoille rakennuksille uusi elämä


Kangasniemen kunnan paloasema

Etelä-Savon maakuntaliitto on valinnut Ramboll Finland Oy:n laatimaan ohjeen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kuntoarviointiin. Tavoitteena on laatia helppokäyttöinen apuväline, joka auttaa suunnittelemaan kiinteistöjen tulevaisuutta. Lopputuotteen on tarkoitus olla reittiopas hyvästä arvorakennuksen kuntoarviointiprosessista. Siitä tavoitellaan helppolukuista työkalua erilaisille kiinteistönomistajille sekä arvorakennusten ja kuntoarvioinnin parissa työskenteleville.

 
Reittioppaassa on tarkoitus havainnollisesti esittää eri vaiheet ja toimenpiteet liittyen rakennuksen tulevaisuuden suunnitteluun. Se auttaa tunnistamaan lähtötilanteen, tekemään oikeat toimenpiteet ja saavuttamaan lopputuloksen, jonka pohjalta voidaan tehdä perusteltuja päätöksiä rakennuksen tulevaisuutta koskien. Opas laaditaan yhdessä viranomaisten ja kuntien kanssa.

 
Etelä-Savon maakuntaliitto on myöntänyt Oulun yliopiston arkkitehtiopiskelija Pyry Kuisminille apurahan kirkonkylien vajaakäyttöisen julkisen rakennuskannan uusiokäyttö tarkastelevan diplomityön laadintaan. Pyry Kuisminin diplomityö koostuu kahdesta osasta.

 
Diplomityön ensimmäisessä osassa Pyry kartoittaa ja esittelee onnistuneita esimerkkejä vajaakäyttöisten ja tyhjilleen jääneiden julkisten rakennusten muokkaamisesta uuteen käyttöön. Esimerkit ovat kotimaan ja muiden pohjoismaiden pienistä taajamista. Työn toisessa osassa Pyry tutkii ja ideoi case-tutkimuksena Kangasniemen kunnan nykyisen paloaseman uusiokäyttömahdollisuuksia osana kirkonkylän tori- ja satama-alueen kehittämistä. Kangasniemen paloaseman ideoinnissa hän tarkastelee rakennuksen soveltuvuutta uusiokäyttöön niin rakennuksen arvojen, kunnon, kuin lainsäädännöllisten rajoitustenkin kautta. Diplomityö toteutetaan Oulun yliopistossa yliopistonlehtori Anu Soikkelin ohjaamana.


Arvorakennusten kuntoarvio-ohje ja diplomityö liittyvät Etelä-Savon maakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton yhteiseen ’Välineitä taajamien elinvoimaisuuteen ja uusiutumiseen’-hankkeeseen. Ympäristöministeriöltä saadun rahoituksen turvin liitot kehittävät yhdessä kuntien kanssa yhteistyömuotoja ja -menetelmiä taajamien elinvoiman edistämiseksi. Hanke ja sen tulokset valmistuvat juhannukseen 2019 mennessä.

Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672 ja Ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, puh. 050 500 2584

SISÄLLYSLUETTELO