Tietopalvelu

Essoten potilaat yllättyivät taiteesta


Siilinuken uusi koti on lastenosastolla.

Mikä on ArtEssote-hanke?

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Essote ja Etelä-Savon maakuntaliitto saivat Taiteen edistämiskeskukselta pilotointirahaa esittävien taidemuotojen ja soveltavan taiteen toiminnan kokeiluihin sekä taidelainaamopalvelun konseptointiin osaksi Essoten palveluita. ArtEssote hanketta vetivät taidekoordinaattorit Riitta Moisander ja Heidi Huovinen.Mukana hankkeessa olivat Mikkelin hyvinvointikeskuksen vuodeosastot, dialyysi- ja lääkehoitoyksikkö, kuvantamisen yksikkö ja lastentautien yksikkö. Lisäksi hankkeen monipuolisuuden huomioimiseksi kokeiluun otettiin mukaan Essoten ja Mikkelin kaupungin yhteistyöyksiköt sairaalakoulu ja Ohjaamo Olkkari.

Millaisesta taiteesta potilaat saivat nauttia?

Pilotin aikana asiakkaat näkivät ja kokivat monenlaista taidetta. Taiteilijat ohjasivat monipuolisesti työpajoja ja toivat osastoille esityksiä: Esimerkiksi lastenosastolla nukketaiteilija jutteli nuken kanssa lapsille verinäytettä otettaessa. Hän myös ohjasi henkilökuntaa nukkejen käyttämisessä ja jätti osastolle nuket jatkokäyttöä varten. Dialyysiosastolla näyttelijä helpotti potilaiden viihtymistä ja jaksamista monologeilla ja lauluilla. Muusikko vieraili Moision ja Kyyhkylän sairaaloissa muun muassa potilashuoneissa ja laitoshartauksissa toteuttamassa asiakkaiden ja yhteisön toiveita.Lisäksi lausuja ja muusikko vierailivat ikääntyneiden osastoilla tuomassa iloa ja luomassa vuorovaikutusta. 

Millaista palautetta saitte ArtEssotessa testatusta taidelainaamopalvelusta?

Taidelainaamopilotti toteutettiin yhteistyössä mikkeliläisen taidegallerian GalleriArin kanssa. GalleriAri vastasi taidelainaamopilotin teoskärryjen sisällön valinnasta yhteistyössä ArtEssote-hankkeen taidekoordinaattoreiden kanssa. Taidelainaamovaunu kiersi osastolla yhden viikon viitenä päivänä. Mahdollisuus teoksen lainaamiseen yllätti ja ihastutti potilaita. Osa asiakkaista selasi teoksia kiinnostuneina, vaikka eivät välttämättä halunneet ottaa teosta lainaan pikaisen kotiin pääsyn vuoksi. Taidelainaamokärry sai positiivisen vastaanoton ja herätti palon keskustelua taiteesta. 

Miten taiteilijat kokivat työskentelyn sairaalaympäristössä?

Taiteilijoiden kokemukset olivat innostuneita ja kannustavia. Haasteina taiteilijat kokivat vaihtuvan toimintaympäristön, henkilökunnan rajallisen ajan sekä tiedonkulun esteet. Moni taiteilija koki, että taiteilijoiden tulisi saada lisää tietoa ja kokemusta sairaalaympäristössä toimimisesta ja että yhteistyön henkilökunnan kanssa olisi oltava tiiviimpää.

Iloitsiko henkilökunta taiteesta?

Henkilökunnan antama keskustelupalaute oli positiivista. Taide toi virkistystä ja iloa, joissain tilanteissa myös apua. Suurimpana haasteena nähtiin ajanpuute: henkilöstö on sidottu omaan hoivatyöhönsä ja kun uutta tuodaan muun toiminnan lomaan, prosessi on aikataulullisesti hankala. Asiakkaiden lämpeneminen taiteelle piristi henkilökunnan päivää.

Yksityiskohtaisemmin ArtEssote-hankkeeseen voi tutustua täältä: Taide- ja kulttuuritoiminnan juurruttaminen osaksi Essoten toimintaa (Issuu-verkkosivu)

ArtEssote-kokeilu toteutettiin osana Etelä-Savon maakuntaliiton koordinoimaa Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hanketta, jota rahoittaa Taiteen edistämiskeskus osana OKM:n Prosenttitaiteen periaatteen laajentamisen kärkihanketta. Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hanke päättyy 31.12.2018.

Kysymyksiin vastasi koordinaattori Taru Tähti.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Heli Gynther, Etelä-Savon maakuntaliitto, puh. 040 7737 285, sähköposti heli.gynther@esavo.fi 

SISÄLLYSLUETTELO