Tietopalvelu

Haku Etelä-Savon järjestöneuvottelukuntaan on käynnissä!

Osallisuusohjelmaa valmistellaan osana Etelä-Savon maakunnan osallisuustyötä.  Järjestöneuvottelukunnan toiminta on yksi osallisuuden kuudesta teemaryhmästä: 

Järjestöneuvottelukunnan tarkoituksena on toimia maakunnan alueen yhdistysten ja järjestöjen monialaisena yhteistyöelimenä. Järjestöneuvottelukuntaan valitaan julkisen haun kautta 18 jäsentä ja varajäsentä. Jäsenet edustavat kattavasti maakunnassa toimivia yhdistyksiä järjestötahoittain. Tärkeää on, että jäsenet tulevat maakunnan eri puolilta ja tasa-arvolain velvoitteet täyttyvät. Hakuaika päättyy huhtikuun lopussa, jonka jälkeen Etelä-Savon maakuntahallitus valmistelee esityksen maakuntavaltuuston päätettäväksi toukokuussa. Alla on järjestötahot, joista jokaisesta valitaan yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen:

 1. Kylät, kaupunginosat, kotiseutu
 2. Työllisyyttä edistävät toimijat
 3. Luonto ja ympäristö
 4. Luovat alat (taide, kultuuri jne.)
 5. Urheilu ja liikunta
 6. Potilasjärjestöt, omaishoito
 7. Ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestöt, monikulttuurisuus
 8. Mielenterveys, päihde, riippuvuus, kriisityö
 9. Lapsi ja perhe, väkivaltatyö
 10. Eläkeläistoimijat
 11. Nuorisojärjestöt
 12. Vammaisjärjestöt
 13. Yrittäjäjärjestöt
 14. Valmius ja varautuminen
 15. Harrastejärjestöt
 16. Sote- ja muut yhteistyöjärjestöt – Mikkeli, Pieksämäki, Savonlinna
 17. Kuntatoimija

Järjestöneuvottelukunta ylläpitää vuoropuhelua yhdistysten ja julkisen sektorin toimijoiden välillä sekä osallistuu alueella hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan suunnitteluun.

Hakulomakkeen voi täyttää joko paperisena tai sähköisenä. 

Sähköiseen lomakkeeseen pääset tästä.

Paperiseen lomakkeeseen pääset tästä.

Etelä-Savon järjestöneuvottelukunnan toimintasääntöön pääsee tutustumaan tästä.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö (hyvinvointi) Eveliina Pekkanen, eveliina.pekkanen@esavo.fi, puh. 044 770 0591

SISÄLLYSLUETTELO