Tietopalvelu

Kansanedustajat edunvalvonnan keskipisteessä


Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen näkee Etelä-Savon edunvalvonnan entistä tarpeellisempana.

Eduskuntavaalien jälkeen kaikkien odotukset kohdistuvat uuteen eduskuntaan ja erityisesti uuteen hallitukseen ja sen ohjelmaan.

Etelä-Savosta uuteen eduskuntaan valittiin viisi kansanedustajaa. Kansanedustajat ovat maakunnan edunvalvonnan ytimessä. Omasta maakunnasta valitut kansanedustajat tuntevat sen todellisuuden, missä maakunnan asukkaat elävät.

Suora yhteys hallitukseen on luontevinta omien kansanedustajien kautta. Kansanedustaja ei kuitenkaan ole vain oman paikkakunnan tai maakunnan edustaja. Näiden ohella kansanedustaja huolehtii koko vaalipiirin, koko Suomen ja myös Euroopan asioista.

Tehokas ja vaikuttava edunvalvonta perustuu faktoihin. Etelä-Savon maakuntaliitto pitää tälläkin vaalikaudella huolen siitä, että maakunnan kansanedustajilla on ajan tasalla oleva tilannekuva Etelä-Savosta. Koko Itä-Suomen kansanedustajien yhteistyö on keskeistä erityisesti ratkaistaessa liikenneasioiden linjauksia ja sitä, miten EU-rahoitus maan sisällä kohdennetaan.

Kaatuneen maakunta- ja soteuudistuksen  jatkotoimet on ratkaistava nopeasti. Ennen vaaleja kaikki puolueet olivat yksimielisiä siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen on alkavalla hallituskaudella löydettävä ratkaisu. Sen sijaan laaja-alaista maakuntaa ei ole tulossa. Etelä-Savon maakuntaliitto jatkaisi siten nykyisen lainsäädännön pohjalta.

Hoidon ja hoivan tarve tulee nousemaan Etelä-Savon tavoin kaikkialla maassa, mutta samalla kustannukset on pidettävä kurissa. Uudelta hallitukselta vaaditaan nopeita ratkaisuja, koska nykymenolla järjestämisvastuussa olevien kuntien talous on lähivuosina todella kovilla.

Lämpimät onnittelut valituille kansanedustajille vaativassa tehtävässänne.

Pentti Mäkinen
Maakuntajohtaja

SISÄLLYSLUETTELO