Tietopalvelu

Maakuntaliiton henkilöstöuutisia

47 vuoden mittainen työura Etelä-Savon maakuntaliitossa päättymässä


Riitta Koskinen (vas) ja Hanna Makkula kukittivat eläkepäiville lähtevän Raili Revon.

Maanantaina 15.4. Etelä-Savon maakuntaliitossa juotiin kakkukahvit tiedonhallinnan asiantuntija Raili Revon kunniaksi. Raili jää kesäkuussa virallisesti eläkkeelle 47 vuoden työuran jälkeen, jonka hän teki kokonaisuudessaan saman työnantajan leivissä. Uran lopussa Railin työnkuvaan kuului arkistotoimen lisäksi maakuntaliiton graafiset suunnittelutyöt ja julkaisutoiminta. Raili oli 19-vuotias, kun hän teki ensimmäisen työpäivänsä silloisessa seutukaavaliitossa. Työtoverit ja yhteistyökumppanit vuosien varrelta muistavat Railin positiivisuudesta ja säntillisestä työtavasta. Etelä-Savon maakuntaliitto kiittää Railia ja toivottaa iloisia eläkevuosia!

Etelä-Savon maakuntaliitossa aloittaa toukokuussa työnsä kolme uutta työntekijää

Etelä-Savon ennakointihanke 2019-2022


Niina Kuuva

ESR-rahoitteiseen Esavoennakoi360'- Etelä-Savon ennakointihankkeeseen 2019-2022 on ennakointintiasiantuntijaksi valittu YTM Niina Kuuva, alkuvaiheessa pesti on sijaisuus 31.8.2019 saakka. Varalle tehtävään on valittu  KTM Suvi Rautava

Ennakointihankkeen tavoitteena on kehittää toimijaverkoston valmiuksia hyödyntää ennakointiosaamista ja tulevaisuustietoa, ylläpitää ja monipuolistaa tulevaisuusorientoitunutta tilannekuvaa sekä luoda ja pilotoida maakunnan erityispiirteistä ja toimijaverkostosta lähtevä osaamisen ennakoinnin toimintamalli.

Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -hanke

Reko Tammi ja Anu-Anette Varho

Kulttuurista elinvoimaa Järvi-Suomeen - Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -hankkeeseen on koordinaattoreiksi valittu KTM Reko Tammi ja sisustusarkkitehti SIO, muotoilija Anu-Anette Varho.

Kulttuurista elinvoimaa Järvi-Suomeen - Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -hankkeella valmistaudutaan itäsuomalaisena yhteistyönä Euroopan kulttuuripääkaupunkistatuksen hakuun vuodelle 2026 siten, että hakijana on Savonlinna. Koordinaattoreiden tehtävänä on hallinnoida ja toteuttaa ylimaakunnallista valmisteluprosessia ja huolehtia siitä, että hanke saavuttaa sille asetetut tavoitteet.

Etelä-Savon maakuntaliitto toivottaa uudet työntekijät tervetulleeksi!

Lisätietoja: Aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903​

SISÄLLYSLUETTELO