Tietopalvelu

ESA-MANU nostaa nuorten äänen kuuluville

Maakuntavaltuuston päätös maakunnallisen nuorisovaltuuston perustamisesta osaksi maakuntaliiton toimintaa on vahva viesti siitä, että nuorten ääni on tärkeä. Pian nuoret pääsevät aloittamaan järjestäytyneen toiminnan. Maakuntahallitus nimeää maakunnallisen nuorisovaltuuston jäsenet kesäkuun kokouksessa. 

Etelä-Savon nuoret vaikuttajat – avoimet teematapaamiset jatkuvat

Seuraava nuorten maakunnallinen avoin tapaaminen pidetään 12.6. Mäntyharjulla. Edellinen tapaaminen oli Juvalla. Siellä käsiteltiin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Tapaamisessa nostettiin nuorten näkökulmia aiheeseen liittyen ja toimitettiin kommentit suunnitelman tekijätahoille.


Nuoret kaipaavat tukea ja palveluita, kun uusi elämänvaihe on alussa.

Erityisesti keskustelua nostivat nuorten elämän erilaiset siirtymävaiheiden palvelut ja niistä tiedottaminen. Siirtymävaihe on esimerkiksi koulun vaihto tai muuttaminen opiskelupaikkakunnalle. Keskustelua herätti myös perheille tarjolla oleva tuki tilanteissa, joissa vanhempien ongelmat (päihde- ja mielenterveysongelmat sekä erotilanteet) heijastuvat koko perheeseen ja erityisesti lapsiin.

Etelä-Savon nuoret vaikuttajat avoimiin tapaamisiin ovat tervetulleita kaikki eteläsavolaiset 13-29-vuotiaat vaikuttamisesta kiinnostuneet nuoret. Aiempaa kokemusta ei tarvita. Jokainen nuori on asiantuntija.  

Lisätietoja: Osallisuuskoordinaattori Terhi Venäläinen puh. 040 655 9793

SISÄLLYSLUETTELO