Tietopalvelu

Somea hyödynnetään osallistumiseen

Demokratian perusta on kansalaisten ja julkishallinnon välinen suhde, sillä hallinto saa oikeutuksensa kansalaisilta. Tiedon avoin ja sujuva kulku kansalaisilta hallintoon ja hallinnolta kansalaisille on toimivan yhteiskunnan perusedellytys.

Osallisuus on nähty perinteisesti demokratianäkökulmasta. Onko kansalaisia kuultu, informoitu, otettu huomioon ja heidän kysymyksiinsä vastattu? Osallisuuden toinen tärkeä ulottuvuus on ihmisten osaamisen mobilisointi ja aktivointi.

Etelä-Savon maakunnassa osallisuusohjelmatyö käynnistettiin Osallisuus uudessa Etelä-Savossa -seminaarissa marraskuussa 2018. Työ jatkui kevään aikana kuudessa teemaryhmässä, joissa paneuduttiin osallisuusteemojen sisällä tarvittaviin vaikuttamiskanaviin ja -foorumeihin.

Teemaryhmien jäsenet ja muut ohjelmatyöhön osallistuneet tapasivat työseminaarissa Mikkelin Paukkulassa tiistaina 28.5. Ryhmät keskustelivat toistensa kanssa ja jakoivat kokemuksiaan. Osallisuustyö otti aimo harppauksen eteenpäin.


Some tarjoaa hyvän mahdollisuuden kaupungin organisaatioille päästä vuorovaikutukseen asukkaiden kanssa. 

Työelämäprofessori Pekka Sauri alusti keskustelua kertomalla, miten kansalaiset tavoitetaan ja saadaan suunnittelemaan, verkostoitumaan ja mobilisoitumaan sosiaalista mediaa hyödyntäen.

Saurin mukaan avointa viestintää ei tarvitse pelätä.

- Esitä omat argumenttisi omine sanoinesi omalla persoonallisella tyylilläsi, mutta muista, että olet yhtä uskottava kuin viimeinen puheenvuorosi, korostaa Sauri.

Sauri muistuttaa myös, että viestijänä kannattaa olla yksi ja sama persoona sekä työssä että vapaalla.

- Se on huomattavasti helpompaa kuin kaksoiselämä, sanoo Sauri.

Organisaatioviestinnässä lähdetään siitä, että organisaatioiden jäsenet saavat luottamuksen työyhteisön viestintään jo silloin, kun heidät valitaan työtehtävään. Viestimällä asioista avoimesti eri kanavissa, annetaan rakentavalle keskustelulle mahdollisuus.

Teemaryhmien puheenjohtajat esittelivät seminaarissa oman ryhmänsä osallisuustyön tähänastisia tuloksia. Asukkaan ääni -ryhmää vetää Mervi Lintunen Järvi-Suomen kylistä, Asiakkaan ääni -ryhmää vetää Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa hankkeen hankepäällikkö Jaana Koinsaari, Osallisuusmalli -työryhmän esitteli Kari Kangaspunta Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa -hankkeesta ja Järjestöjen ääni -ryhmän tulokset esitteli Anita Hahl-Weckström Järjestöt Etelä-Savossa -hankkeesta. Nuorten ääni -ryhmästä kertoi Etelä-Savon nuoret vaikuttajat -hankkeen osallisuuskoordinaattori Terhi Venäläinen. Ikäihmisten ja vammaisten ääni -ryhmän työstä kertoi Essoten päivätoiminnan ohjaaja Päivi Meskanen.

Lisätietoja: Osallisuuskoordinaattori Eveliina Pekkanen, puh. 044 770 0591

SISÄLLYSLUETTELO