Suoraan sisältöön

Toimiva liikennejärjestelmä ja maakunnan hyvä saavutettavuus ovat Etelä-Savon ykköstavoitteita liikenteen kehittämisessä. 

Liikennejärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu:

  • kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä
  • liikennettä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta
  • liikennepalvelulaissa tarkoitetuista palveluista
  • liikennevälineistä
  • liikennettä ohjaavista järjestelmistä

Liikennejärjestelmäsuunnittelu ja -työ on jatkuvaa ja vuorovaikutteista vaikutusten arviointiin sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvaa suunnittelua. Etelä-Savossa tehtävää liikennejärjestelmätyötä ja liikenteen edunvalvontaa ohjaa maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, jossa on esitetty maakunnan tahtotila ja tarpeet liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Maakuntahallitus hyväksyi Etelä-Savon maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 22.03.2021.

Suunnitelmaan pääseen tutustumaan tästä linkistä: Etelä-Savon liikennejärjestelmän kehittäminen.