Suoraan sisältöön

Itäsuomalainen yhteistyö

Teemme ylimaakunnallista edunvalvontaa ja yhteistyötä Itä-Suomen neuvottelukunnassa ja Itä-Suomen yhteistoiminta-alueella. Tällä sivulla on tietoa näistä yhteistyöverkostoista.


Itä-Suomen neuvottelukunta

Itä-Suomen neuvottelukunta on yhteistyöelin Itä-Suomen maakuntien yhteisten asioiden käsittelyyn. Neuvottelukuntaan kuuluvat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien maakuntahallitusten ja -valtuustojen puheenjohtajistot, maakuntajohtajat ja kansanedustajat. Itä-Suomen neuvottelukunta edistää Itä-Suomen yhteisiä asioita sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Itä-Suomen neuvottelukunta kokoontuu kaksi tai kolme kertaa vuodessa. Puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain maakunnalta toiselle. Vuonna 2024 puheenjohtajamaakunta on Pohjois-Karjala.

Neuvottelukunta on luonteeltaan yhteistyöelin, joka antaa yhteisiä kannanottoja ja suosituksia. Varsinaiset päätökset asioista tehdään jäsenmaakuntien maakuntahallituksissa. Neuvottelukunnan työvaliokuntana toimii maakuntajohtajien kokous.

Itä-Suomen yhteistoiminta-alue

Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo muodostavat aluekehityslain edellyttämän ns. Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen. Maakunnat ovat tehneet keskenään sopimuksen yhteistoiminnassa päätettävistä asiosta ja siitä, miten yhteistoiminnassa käsiteltävät ja päätettävät asiat valmistellaan. Sopimuksen mukaan varsinaiset päätökset tekee kunkin maakunnan maakuntahallitus tai -valtuusto.

Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen asiat valmistelee työvaliokunta, johon kuuluu neljä jäsentä kultakin alueelta: maakuntahallituksen puheenjohtaja, kaksi muuta maakuntahallituksen tai maakuntavaltuuston puheenjohtajaa ja maakuntajohtaja.

Itä-Suomen maakunnat tekevät yhteistyötä muun muassa ohjelma-, ilmasto-, bioenergia- ja liikennejärjestelmäasioissa sekä kansainvälisissä asioissa.

Tutustu sopimukseen yhteistoiminta-alueesta tästä (pdf).

Pentti Mäkinen

Maakuntajohtaja

050 500 2584

pentti.makinen@esavo.fi