Suoraan sisältöön

TKI-tiekartta

Etelä-Savossa laaditaan maakunnallista TKI-tiekarttaa - tervetuloa mukaan valmisteluun!

Etelä-Savossa on käynnistynyt maakunnallisen TKI-tiekartan laatiminen, jonka keskeisenä tavoitteena on TKI-panostusten kasvattaminen kansallisen tavoitteen mukaisesti ja maakunnan toimijoiden yhteistyön vahvistaminen. Tiekarttaa hahmotellaan kevään 2023 aikana yhdessä yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten, kuntaedustajien sekä kehittämis- ja rahoitusorganisaatioiden kanssa. Tiekartta valmistuu kesäkuun loppuun mennessä, ja siinä esitellään konkreettisia toimenpiteitä ja keinoja maakunnan TKI-toiminnan vahvistamiseksi vuoteen 2030 saakka.

Maakunnan toimijoita kutsutaan mukaan aktiivisen vuoropuheluun ja osallistumaan työhön eri tavoin, kuten haastattelujen, työpajatyöskentelyn ja blogikirjoitusten kautta. Tiekartan laatimisessa avustavat MDI Public Oy:n asiantuntijat, jotka tulevat olemaan myös yhteydessä maakunnan toimijoihin erityisesti haastattelujen tiimoilta. Toivommekin, että maakunnassa otetaan aktiivisesti kantaa valmistelun aikana ja saamme laajasti eri toimijoiden näkemyksiä mukaan maakunnan kehittämiseen.

Osana valmistelua järjestetään kolmen työpajan sarja maalis-huhtikuun aikana, joihin kutsutaan maakunnan toimijoita mukaan. Kaikille avoin tilaisuus järjestetään to 30.3.2023 12-16. Merkitse siis kyseinen päivämäärä jo kalenteriin ja tule mukaan valmisteluun. Lähetämme kutsun työpajaan vielä lähempänä.

Kuva: Etelä-Savon TKI-tiekartan valmistelun päävaiheet.

Haluatko osallistua valmisteluun jollain muulla tavalla tai onko sinulla TKI-teemoihin liittyviä ehdotuksia?
Ole rohkeasti yhteydessä ja tuo oma näkemyksesi mukaan!

Lisätietoja:

Elinkeinopäällikkö Tuula Kokkonen
P. 040 678 5415
tuula.kokkonen@esavo.fi