Tietopalvelu

TIEDOTTEET JA UUTISET


Etelä-Savossa on modernin arkkitehtuurin helmiä - selvityksenkin mukaan!

Arkkitehti Martti Välikankaan suunnittelemat Savonlinnan keskussairaalan rakennukset
Kuva: Laura Vikman 2015, Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta.                                  

Etelä-Savon maakuntaliitossa on valmistunut FM Laura Vikmanin laatima taustaselvitys maakunnan modernista arkkitehtuurista. Selvitykseen on koottu yhteen valtakunnallisten, maakunnallisten ja paikallisten inventointien tietoja. Inventointi tarkoittaa puolueetonta selvitystä alueen, maiseman ja rakennuskannan kulttuurihistoriallisista arvoista. Inventointia varten tehdään valokuvauksia, maastokäyntejä, haastatteluja, arviointeja, museoarkistoihin perehtymistä ja aineiston kokoamista. 

Modernia rakennusperintöä on Etelä-Savossa dokumentoitu lähinnä kuntien yleiskaavoituksen yhteydessä. Vikmanin selvitys antaa kokonaiskuvan siitä, millaista eri kausien arkkitehtuuria Etelä-Savossa on. Etelä-Savossa on järjestetty lukuisia arkkitehtikilpailuja, joiden tuloksena on rakennettu mm. näyttäviä kunnantaloja ja kulttuurikeskuksia. Esimerkkeinä näistä on Mikaeli Mikkelissä ja Poleeni Pieksämäellä. Useat kiinnostavat rakennukset ovat arkkitehtien Eero Jokilehto ja Martti Välikangas käsialaa.

Rakennettu kulttuuriympäristö ilmentää yhteiskuntamme rakentumista ja on näkyvä osa historiaamme. Vikmanin taustaselvityksen tarkastelujaksolle (1939-1990) sisältyvät mm. toinen maailmansota, jälleenrakennuskausi, hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen, rakennustekniikan kehittyminen, öljykriisi ja taloudellinen nousukausi. Moderni rakennusperintö muodostaa suurimman osan arkiympäristöämme ja siksi voi olla vaikea havaita rakennusten arkkitetuurin hienoja erityis- ja ominaispiirteitä. Ne on hyvä dokumentoida viimeistään nyt, kun maakunnan julkista rakennuskantaa uhkavat laajat korjaus- ja muutostarpeet.

Tietoja inventoiduista rakennuksista löytyy Etelä-Savon kulttuuriperintötietokannasta: www.esku.fi. Sivustolta löytyy myös artikkeleja aiheesta.

FM Laura Vikmanin taustaselvitys: http://www.esavo.fi/resources/public//2017/Moderni%20arkkitehtuuri%20taustaselvitys.pdf

Lisätietoja: Ympäristöpäällikko Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618 sanna.poutamo(at)esavo.fi

  • Julkaistu 19.03.2018

Jaa


24 syys

Maakuntahallitus kokoontui 24.9.2018

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantai-iltapäivänä 24.9. Helsingissä. Maakuntahallitus antoi kokouksessaan useita lausuntoja. Lausunto annettiin muun muassa kasvupalveluvirastosta, erityishuoltopiireistä, Vaalijalan kehyssuunnitelmasta ja maanteiden ja rautateiden runkoverkosta. Maakuntahallitus käsitteli myös Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpano- ja rahoitussuunnitelman ja jatkoi keskustelua Heinäveden kaivoshankkeesta. Lue lisää

30 elo

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen johto kokoontuu Rovaniemelle perinteiseen huippukokoukseen

Maakuntien huippukokous järjestetään tänä vuonna Lapissa 30. - 31. elokuuta 2018 teemalla Iskukykyisiä yhdessä. Mukana ovat Lapin lisäksi Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala. Samaan aikaan yhteistyössä huippukokouksen kanssa linjataan maakuntien yhteisiä kehittämisen kärkiä alueen yhteisessä Elinkeinot murroksessa (ELMO) –pilotissa. Lue lisää

27 elo

Maakuntahallituksen kokoustiedote 27.8.2018

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 27.8. Mikkelissä syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa. Ajankohtaiskatsauksessa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti esille Heinäveden kaivoshankkeen. Maakuntauudistuksen tilannekatsauksessa käsiteltiin uudistuksen aikataulumuutos ja sen vaikutukset liiton toimintaan ja talouteen vuosina 2019-2021. Kokouksessa linjattiin maakuntaliiton osallistuminen perusteilla olevaan kolmen maakunnan talous- henkilöstö- ja ICT-hallinnon yhtiöön. Muut päätösasiat liittyivät hankerahoitukseen ja Etelä-Savon vuoden 2018 kylän nimeämiseen. Lue lisää

Uutisarkiston löydät tästä linkistä