Suoraan sisältöön

Etelä-Savon maakuntaliiton ilmoituskanava

Etelä-Savon maakuntaliitto on sitoutunut vastuulliseen toimintaan ja pyrkii edistämään eettisiä toimintatapoja. Suhtaudumme vakavasti kaikkeen laittomaan, epäeettiseen ja muuhun ohjeidemme vastaiseen toimintaan. Kannustamme tuomaan havaitut rikkomukset tietoomme aina, kun siihen on perusteltu epäilys.

Etelä-Savon maakuntaliiton sisäinen ilmoituskanava on tarkoitettu Etelä-Savon maakuntaliiton henkilöstön ja luottamushenkilöiden käyttöön, ja ilmoitus väärinkäytöksestä tehdään ensisijaisesti kyseiseen ilmoituskanavaan. Ilmoitus on mahdollista tehdä tietyissä lain edellyttämissä tilanteissa myös oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan tai suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Etelä-Savon maakuntaliiton verkkosivujen kautta vapaaehtoiseen ilmoituskanavaan voivat tehdä ilmoituksen myös esimerkiksi hankerahoituksen hakijat sekä Etelä-Savon maakuntaliiton rahoittamien ja toteuttamien hankkeiden toteutukseen osallistuvat tahot.

Ilmoittajansuojelulain soveltaminen ilmoittajaan ja ilmoitukseen arvioidaan tapauskohtaisesti lain soveltamisedellytykset huomioon ottaen. Ilmoittajansuojelun edellytyksenä on se, että ilmoittaja ilmoittaa työssä tai työnsä yhteydessä havaitusta väärinkäytöksestä; ja ilmoittajalla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa rikkomista koskevan tiedon pitävän paikkansa, ja että rikkomista koskeva tieto kuuluu ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan.

Sinulla ei tarvitse olla täysin varmaa tietoa asiasta, mutta ilmoitus on tehtävä vilpittömin mielin. Tahallisten perättömien ilmoitusten tekeminen on ehdottomasti kielletty.

Ilmoitusta tehdessä anna sellaiset henkilötiedot, jotka ovat tarpeen ilmoituksen käsittelyssä. Vältä tarpeettomien ja etenkin arkaluontoisten henkilötietojen ilmoittamista.

Voit jättää nimesi ja yhteystietosi ilmoitusta tehdessä, mutta halutessasi voit tehdä ilmoituksesi täysin anonyymisti tämän tietosuojatun ilmoituskanavan kautta. Mikäli liität ilmoitukseesi liitetiedostoja, järjestelmä poistaa niistä tunnistamiseen liittyvät metatiedot automaattisesti.

Lue lisää ilmoituksen käsittelystä ilmoituskanavaohjeesta ja lue myös siitä, miten henkilötietoja käsitellään kanavalla.

Kanavan palvelun tuottaa ulkopuolinen riippumaton palveluntarjoaja Easywhistle Oy. Se vastaa kanavan teknisestä toteutuksesta ja pitää huolta siitä, että ilmoittajan anonymiteetti on turvattu, ilmoituksen tiedot hyvin suojattu ja järjestelmä täyttää vaativimmat tietosuojakriteerit. Lisätietoja osoitteessa https://www.easywhistle.com/users.

Jättäessäsi ilmoituksen saat tapauskohtaisen yksilöllisen asiointitunnuksen, jonka avulla voit jatkaa kommunikointia kanssamme. Ota tämä asiointitunnus turvalliseen talteen. Sen avulla voit jatkaa kommunikointia nimettömänä kanssamme. Kysymme tarvittaessa kanavan kautta sinulta lisätietoja asiasta ja raportoimme tapauksen käsittelyn edistymisestä.

Ilmoitetut epäilyt käsitellään ja tutkitaan luottamuksellisesti, puolueettomasti sekä riippumattomasti eikä mahdollisiin seuraamustoimiin ryhdytä ennen tutkinnan valmistumista. Ilmoituksesta ja siihen liittyvästä tutkinnasta saavat tietoa ainoastaan henkilöt, jotka sitä ehdottomasti tutkinnan suorittamiseksi tarvitsevat tai tieto on tarpeen antaa muussa lainsäädännön edellyttämässä tilanteessa.

Pääset tästä linkistä ilmoituskanavaan

Huomioithan, että ilmoituskanava ei ole palautekanava. Se on tarkoitettu väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen. Tavanomaista palautetta voit antaa niihin tarkoitettujen kanavien kautta, ottamalla yhteyttä maakuntaliiton työntekijöihin tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kirjaamo@esavo.fi.