Suoraan sisältöön
Tarvitaanko taiteen ja kulttuurin kentällä enemmän seiniä vai toimintaa? Miten kaikenikäisille varmistetaan tasavertaiset mahdollisuudet kulttuurin tekijöinä ja kuluttajina? Voiko Etelä-Savossa jatkossa tienata leipänsä taiteen ammattilaisena?  Tervetuloa käymään kanssamme kipakoita keskusteluja ja tekemään arvovalintoja! Mietitään yhdessä, millä kärjillä viemme Etelä-Savon taide- ja kulttuurielämää yhdessä eteenpäin vuosina 2022-2025!

Etelä-Savon kulttuuristrategian jatkopaja

26.11.2021-, klo 9-12

Verkossa

Etelä-Savon kulttuuristrategian tekeminen aloitettiin keväällä työpajoilla, jossa pohdittiin Etelä-Savon kulttuurin tulevaisuutta, taiteen ja kulttuurin roolia maakuntaohjelmassa sekä kulttuurihyvinvointia kuntien ja järjestöjen yhteistyön kenttänä. Lopuksi pidettiin näiden pajojen koontityöpaja, jossa osallistujat työstivät arvoja ja visiota sekä ideoivat alustavia toimenpiteitä.

Kulttuuristrategiaprosessin viimeisessä pajassa tehdään valintoja: mitä asioita tahdomme ensisijaisesti edistää yhdessä?

Ilmoittaudu mukaan pe 26.11.21 klo 9-12 Teams-yhteydellä järjestettävään etätyöpajaan viimeistään 23.11. tästä linkistä: https://link.webropol.com/s/jatkopaja

Pajan pohjana käytetään myös Saimaa-ilmiön Itä-Suomen asukkaille tekemää kulttuuriseen osallisuuteen ja kulttuurihyvinvointiin liittyvää kyselyä sekä AKKU-hankkeen taiteen ja kulttuurin ammattilaisille tekemää kyselyä. Lisäksi hyödynnämme kulttuurin TEAviisarin tuoreita tuloksia.

Etelä-Savon kulttuuristrategiaa vuosille 2022-2025 laaditaan osana Etelä-Savon maakuntaliiton koordinoimaa AKKU - Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -hanketta, jota rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.