Suoraan sisältöön

Maakuntahallitus

01.11.2021-, klo 9.30-12.30

Uusi maakuntahallitus kokoontuu ensimmäistä kertaa.
Maakuntahallitus vastaa maakuntaliiton hallinnosta ja taloudenhoidosta. Maakuntahallitus valmistelee maakuntavaltuuston käsiteltävät asiat, lukuunottamatta valtuuston toiminnan sisäiseen järjestelyyn kuuluvia tai tarkastuslautakunnan valmistelemia asioita, ja vastaa niiden täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Lisäksi maakuntahallitus valvoo maakuntaliiton etua, edustaa maakuntaliittoa ja käyttää sen puhevaltaa. Maakuntahallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan maakuntaliiton verkkosivuilla.