Suoraan sisältöön

Kuntien vanhus- ja vammaisneuvostot

Kuntalain 27 § ja 28 §:n mukaan ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhus- ja vammaisneuvosto ja huolehdittava niiden toimintaedellytyksistä.

Vanhus- ja vammaisneuvostoille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Jokaisessa Etelä-Savon kunnassa toimii joko yhteinen tai erilliset vanhus- ja vammaisneuvostot. Löydät lisää tietoa niistä alla.

Vammaisneuvostot

Vanhusneuvostot

Vanhus- ja vammaisneuvostot

Päivitetty 12.10.2021