Suoraan sisältöön

Laajakaistatukihaku

Laajakaistarakentamisen valtion tuki on avattu haettavaksi maakuntaliitossa. 

Laajakaistahankkeen tavoitteena on tukea nopeiden kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamista alueilla, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu lähivuosina. Tukiohjelmalle on haettu rahaa EU:n elpymisvälineestä lähes 50 miljoonaa euroa. Lisätietoja laajakaistahakkeesta Traficomin verkkosivuilta.

Uusi laajakaistatukilaki ja sen nojalla annettu valtioneuvoston asetus laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta tulivat voimaan 3.2.2022 ja samalla käynnistyi uusi laajakaistatukihanke. Tukea voi saada kiinteiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen. Yhteyksien vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä on 300 Mbit/s ja lähtevässä liikenteessä 100 Mbit/s. Tukea voidaan myöntää kotitalouksien vakinaisiin ja vapaa-ajan asuntoihin sekä yritysten sijaintipaikkoihin rakennettaviin kiinteisiin yhteyksiin.

Etelä-Savossa maakuntaliitto ja kunnat ovat yhteistyössä valmistelleet hankkeita. Traficom on laatinut Etelä-Savon kunnista markkina-analyysit, joissa Traficom on vahvistanut tukikelpoiset alueet. Markkina-analyysien tulosten perusteella kunnat tarkentavat hankealueitaan ja tekevät niistä päätöksen. Markkina-analyysin ja kuntien hankealuepäätöksien jälkeen maakuntaliitto julistaa laajakaistahankkeeseen liittyvän valtiontuen julkisesti haettavaksi.

Käynnissä olevat haut ja niihin littyvät asiakirjat löytyvät tältä sivulta. Asiakirjoissa esitetyt hankealueiden rajaukset ja alustavat verkot voidaan toimittaa erikseen pyydettäessä paikkatietoaineistona. Mahdollisia tiedostomuotoja ovat ESRI shp, AutoCAD dxf, MapInfo Tab tai MapInfo Mif. Pyynnössä tulee ilmoittaa hankealue ja toivottu tiedostomuoto.
Pyyntö tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen: merja.olenius@esavo.fi.

Etelä-Savossa on haettavissa valtion tukea nopeiden kiinteiden laajakaistaverkojen rakentamiseen seuraavasti:

Etelä-Savon maakuntaliitto julistaa Mikkelin kaupungin laajakaistahankkeeseen liittyvän valtiontuen julkisesti haettavaksi. Etelä-Savon maakuntaliitolle osoitett hanke-ehdotus  liitteineen on toimitettava 2.12.2022 klo 12.00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@esavo.fi. Tarkemmat tiedot hankealueesta ja hanke-ehdotuksen vaatimuksista on esitetty alla olevissa asiakirjoissa.

Osa 1. Johdanto
Osa 2. Hankealueen kuvaus
Osa 3. Hankkeen eteneminen, hakemusten käsittely ja vertailuperusteet
Osa 4. Hanke-ehdotukselle asetetut vaatimukset
Osa 5. Hanke-ehdotuslomake
Osa 6. Do not signifigant harm -lomake 

Hirvensalmen laajakaistahankkeen valtiontuen haku on päättynyt. Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallitus on tehnyt 13.6.2022 §:ssä 100 päätöksen hankkeen toteuttajan valinnasta.

Kangasniemen laajakaistahankkeen valtiontuen haku on päättynyt. Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallitus on tehnyt 13.6.2022 §:ssä 101 päätöksen hankkeen toteuttajan valinnasta.

Puumalan laajakaistahankkeen valtiontuen haku on päättynyt. Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallitus on tehnyt 13.6.2022 §:ssä 103 päätöksen hankkeen toteuttajan valinnasta.

Juvan laajakaistahankkeen valtiontuen haku on päättynyt. Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallitus on tehnyt 13.6.2022 §:ssä 102 päätöksen hankkeen toteuttajan valinnasta.

Mäntyharjun laajakaistahankkeen valtiontuen haku on päättynyt. Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallitus on tehnyt 13.6.2022 §:ssä 104 päätöksen hankkeen toteuttajan valinnasta.

Pieksämäen laajakaistahankkeen valtiontuen haku on päättynyt. Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallitus on tehnyt 22.08.2022 §:ssä 118 päätöksen hankkeen toteuttajan valinnasta.

Rantasalmen laajakaistahankkeen valtiontuen haku on päättynyt. Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallitus on tehnyt 19.9.2022 §:ssä 141 päätöksen hankkeen toteuttajan valinnasta.

Savonlinnan laajakaistahankkeen valtiontuen haku on päättynyt. Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallitus on tehnyt 19.9.2022 §:ssä 140 päätöksen hankkeen toteuttajan valinnasta.

Savonlinnan laajakaistahankkeen valtiontuen haku on päättynyt. Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallitus on tehnyt 19.9.2022 §:ssä 142 päätöksen hankkeen toteuttajan valinnasta.