Suoraan sisältöön

Etelä-Savon laajakaistukihaun kysymykset ja vastaukset

Tälle sivulle on koottu Etelä-Savon laajakaistatukihakuihin tulleet kysymykset ja niihin annetut vastaukset. Lisätietoa laajakaistatuesta ja siihin liittyvistä menettelyistä löytyy myös seuraavista lähteistä:

Laki kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta
Liikenne- ja viestintäviraston laajakaistahankesivut

Vertailuperusteissa on  seuraava maininta: ”Liittymismaksujen vertailuhinta on hanke-ehdotuksessa ilmoitettujen tilaajalta perittävien liittymis- eli kertamaksujen yhteenlaskettu määrä”. Lasketaanko yhteen kaikki seuraavat summat esim. liittymän hinta 1000 €/liittymä + metrihinta 10 €/m + päätelaite 100 €/kpl + liittymän hinta myöhemmin 2000 €/liittymä + metrihinta myöhemmin 20 €/m = 3130?

Vertailuperusteen Tiilajalta perittävät liittymis- eli kertamaksut vertailuhinnan muodostaa hanke-ehdotuksessa kohdassa Tilaajalta perittävät liittymis- eli kertamaksut taulokossa ilmoittettujen lukujen summa kysymyksen  esimerkin mukaisesti.


Mistä kohtaa kartalla tilaajayhteyden ylittävä metrihinta lasketaan? Onko hankealueen kartalle piirretyt reitit ns. hintaviiva, josta lähdetään mittamaan tilaajayhteyden pituutta?

Tilaajayhteyden pituus mitataan hakuasiakirjojen osan 2. kartasta esitetystä kiinteän verkon alustavasta reitistä. Kyseessä on siis ns. hintaviiva, josta tilaajayhteyden pituutta lähdetään mittaamaan.