Suoraan sisältöön

Osallisuuden toimintamalli

Osallisuuspöytä

Osallisuusohjelma on tehty yhdessä maakunnan toimijaverkoston kanssa ja ohjelman toteuttaminen jatkuu verkostotyönä. Verkostoa edustaa maakuntaliiton kokoon kutsuma osallisuuspöytä.

Osallisuuspöytä kokoaa eri toimijoita yhteen ja vie eteenpäin mukaisia osallisuusohjelman tavoitteita Etelä-Savossa.

Vähintään kerran vuodessa pyritään järjestämään kaikille avoin osallisuusfoorumi, jossa käsitellään osallisuuteen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä.

Osallisuusohjelman toimijat ja vastuut

Maakuntaliitto 

• vastaa toimintamallin kokonaisuudesta ja
osallisuuspöydän toimintaedellytyksistä
• vastaa maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan
ja nuorisovaltuuston 
toimintaedellytyksistä

Etelä-Savon kunnat 

• vastaavat omien kuntiensa osalta osallisuuden
toteutumisesta ja kehittämisestä
• vanhus- ja vammaisneuvostojen, sekä nuorten
vaikuttajaelinten toiminnan kehittämisestä
 

Järjestöt 

• vastaavat omalta osaltaan osallisuusmallin tiedotuksesta
sekä kansalais- ja viranomaistoiminnan
yhteistyön kehittämisestä
 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymät 

• vastaa oman palvelujärjestelmänsä osalta
asiakasosallisuuden kehittämisestä

Osallisuuspöydässä ovat mukana 

 • Mervi Lintunen, kyläasiamies, Järvi-Suomen kylät ry, posti@jasky.fi
 • Virpi Leskinen, projektipäällikkö, Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, virpi.leskinen@kolomonen.fi
 • Annastiina Vesterinen, tutkija, Juvenia – nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, XAMK, annastiina.vesterinen@xamk.fi 
 • Eeva Häkkinen, hyvinvointikoordinaattori, Essote, eeva.hakkinen@essote.fi
 • Tuula Taivalantti, palveluohjauspäällikkö, Essoten vanhus- ja vammaispalvelut, tuula.taivalantti@essote.fi  
 • Niina Kaukonen vastuualuejohtaja ja hankepäällikkö, sote-maakuntavalmistelu, Essoten vanhus- ja vammaispalvelut, niina.kaukonen@essote.fi
 • Päivi Meskanen, koordinaattori, Essoten Mikkelin päivätoiminta, paivi.meskanen@essote.fi 
 • Torsti Hyyryläinen tutkimusjohtaja, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Mikkeli, torsti.hyyrylainen@helsinki.fi
 • Jaana Koinsaari, palvelupäällikkö, Essoten vammaispalvelut, jaana.koinsaari@essote.fi  
 • Elisa Lajunen, hankekoordinaattori Tulevaisuuden sote-keskus, Etelä-Savon sote-maakuntauudistus, elisa.lajunen@etela-savo.fi
 • Eveliina Pekkanen, kehittämispäällikkö, hyvinvointi, osallisuus, Etelä-Savon maakuntaliitto (koordinoi osallisuuspöytää), eveliina.pekkanen@esavo.fi 
 • Terhi Venäläinen, osallisuuskoordinaattori, Etelä-Savon maakuntaliitto, terhi.venalainen@esavo.fi
 • Heidi Miettinen, viestintäpäällikkö,  Etelä-Savon maakuntaliitto, heidi.miettinen@esavo.fi

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Eveliina Pekkanen

Kehittämispäällikkö, aluekehitys, kulttuuri ja osallisuus

044 770 0591

eveliina.pekkanen(at)esavo.fi

Eveliina vastaa maakuntaliitossa osallisuuteen ja hyvinvointiin sekä maakunnan kulttuuritoimintaan liittyvistä kehittämis- ja rahoitustehtävistä. Eveliina toimii YhES-neuvottelukunnan yhteyshenkilönä.

Eveliina vastaa maakuntaliitossa osallisuuteen ja hyvinvointiin sekä maakunnan kulttuuritoimintaan liittyvistä kehittämis- ja rahoitustehtävistä. Eveliina toimii YhES-neuvottelukunnan yhteyshenkilönä.