Suoraan sisältöön

Osallisuuden toimintamalli

Osallisuuspöytä

Osallisuusohjelma on tehty yhdessä maakunnan toimijaverkoston kanssa ja ohjelman toteuttaminen jatkuu verkostotyönä. Verkostoa edustaa  osallisuuspöytä.

Osallisuuspöytä kokoaa eri toimijoita yhteen ja vie eteenpäin mukaisia osallisuusohjelman tavoitteita Etelä-Savossa.

Vähintään kerran vuodessa pyritään järjestämään kaikille avoin osallisuusfoorumi, jossa käsitellään osallisuuteen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä.

Osallisuusohjelman toimijat ja vastuut

Maakuntaliitto 

• vastaa maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan
toimintaedellytyksistä

Etelä-Savon kunnat 

• vastaavat omien kuntiensa osalta osallisuuden
toteutumisesta ja kehittämisestä
• vanhus- ja vammaisneuvostojen, sekä nuorten
vaikuttajaelinten toiminnan kehittämisestä
 

Järjestöt 

• vastaavat omalta osaltaan osallisuusmallin tiedotuksesta
sekä kansalais- ja viranomaistoiminnan
yhteistyön kehittämisestä
 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymät 

• vastaa oman palvelujärjestelmänsä osalta
asiakasosallisuuden kehittämisestä

Osallisuuspöydässä ovat mukana 

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Eveliina Pekkanen

Kehittämispäällikkö, aluekehitys, kulttuuri ja osallisuus (vuorotteluvapaalla 14.7.2024 saakka)

044 770 0591

eveliina.pekkanen@esavo.fi

Eveliina vastaa maakuntaliitossa osallisuuteen ja hyvinvointiin sekä maakunnan kulttuuritoimintaan liittyvistä kehittämis- ja rahoitustehtävistä. Eveliina toimii YhES-neuvottelukunnan yhteyshenkilönä.

Eveliina vastaa maakuntaliitossa osallisuuteen ja hyvinvointiin sekä maakunnan kulttuuritoimintaan liittyvistä kehittämis- ja rahoitustehtävistä. Eveliina toimii YhES-neuvottelukunnan yhteyshenkilönä.