Suoraan sisältöön

Saako nuori vaikuttaa?

Mustavalkoinen kuva nuori hupparissa

Jokaisella nuorella on ääni ja oikeus käyttää sitä. Suomessa on monta lakia, joiden tarkoitus on varmistaa lasten- ja nuorten oikeuksien toteutuminen. Lasten ja nuorten osallisuudesta säädetään YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa, perustuslain 6.§:ssä, Nuorisolaissa ja kuntalaissa. Nuorten kuulemisesta ja vaikuttamisesta säännellään erityisesti heihin kohdistuvalla lainsäädännöllä (esim. nuorisolaki, lastensuojelulaki, perusopetuslaki) mutta hallintolain (41§) turvaamat vaikutusmahdollisuudet kuuluvat kaikille, myös lapsille ja nuorille, vaikkei tästä ole erikseen mainintaa. 

Aikuinen, älä ole tulppa, ole tolppa

"Ei nuoria kiinnosta", " ei nuoret tajua näistä " ja "ei meidän nuoret halua koskaan osallistua". Joskus aikuiset tulppaavat nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuudet omilla asenteillaan ja ennakkoluuloillaan. On totta, että kaikkia nuoria ei kiinnosta yhteiskunnalliset asiat ja vaikuttaminen. Sen sijaan ei ole totta, että ketään ei kiinnosta.

Tarjotaan siis nuorille vaikuttamisen mahdollisuuksia. Sillekin nuorelle, joka ensimmäisellä kerralla sanoo ettei kiinnosta. Voi nimittäin olla, että taustalla on epävarmuus siitä, onko oma ääni merkityksellinen.