Suoraan sisältöön

Toteutus- ja seurantavaihe

Maakuntakaavan asema kaavajärjestelmässä vaatii jatkuvaa suunnittelua seurantaprosessissa niin, että kaavaa voidaan pitää ajan tasalla ja sitä voidaan tarvittaessa kehittää.

Valtuustokausittain eli joka neljäs vuosi laaditaan tai tarkistetaan maakuntasuunnitelma, jonka yhteydessä arvioidaan maakuntakaavan toteutuneisuutta ja ajantasaisuutta. Arvioijina ovat maakuntavaltuusto ja maakuntasuunnitelmasta lausunnon antavat.