Suoraan sisältöön

Julkaistu 14.01.2021

15,5 miljoonan elvytysrahapotti Etelä-Savoon

Lisämäärärahalla tuetaan erityisesti pk-yrityksiä digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta.

REACT-EU -elpymisväline tuo lisärahoitusta käynnissä olevaan Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 -rakennerahasto-ohjelmaan. Etelä-Savolle myönnetty lisämääräraha on kooltaan odotettua suurempi, lähes 15,5 miljoonaa euroa. Suunnitelmat rahoituksen kohdentamisesta tehdään alkuvuonna pohjautuen Etelä-Savon alueelliseen koronaselviytymissuunnitelmaan.

Lisämäärärahalla tuetaan pk-yrityksiä erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta. Lisämäärärahaa ohjataan myös T&K-toimiin, digitaaliseen osaamiseen sekä yritysten ja niiden henkilöstön muutoskyvykkyyden kehittämiseen.

- Nyt on aika aloittaa valmistautuminen hankehakuun, kehottaa va. ohjelmapäällikkö Laura Kuismala.

Tämänhetkisen tiedon mukaan REACT-EU -rahoitus tulee hakuun alkuvuonna 2021 ja rahoituspäätöksiä voidaan alkaa tehdä loppukeväästä 2021 valtioneuvoston päätösten jälkeen. Ensimmäiset REACT-EU -hankkeet käynnistyisivät siten alustavasti kesällä 2021. Hankerahoitusta välittävinä viranomaisina toimivat Etelä-Savon maakuntaliitto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

- Tiedotamme tarkemmista päivämääristä heti niiden varmistuttua. Järjestämme 17.3. aamupäivällä myös hakijoille suunnatun rahoitusinfowebinaarin, lupaa Kuismala. Rahoitusinfosta tiedotetaan myöhemmin.

Lisärahoitus on määräaikaista vuosille 2021-23 ja hankkeiden tulee päättyä samassa aikataulussa ohjelmakauden muiden hankkeiden kanssa eli 31.8.2023 mennessä.

Uusi Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -rakennerahasto-ohjelma käynnistyy tämän hetkisen tiedon mukaan syyskuussa 2021.

Parhaillaan maakuntaliitossa on haussa myös pienehköihin suunnittelu- ja selvityshankkeisiin tarkoitettua kansallista koronaelvytysrahaa.

Lue lisää REACT-EU -valmistelusta.

Tutustu Etelä-Savon maakuntaliiton hankerahoitukseen.

Lisätietoja va. ohjelmapäällikkö Laura Kuismala, +358 40 623 4887, laura.kuismala@esavo.fi