Suoraan sisältöön

Julkaistu 25.02.2022

AIKU-teemahankkeista rahoitusta yleishyödyllisille toimijoille

AIKU – teemahankkeilla tuetaan aineetonta kulttuuriperintöä Etelä-Savossa. Hakuaika 1.3.2022-31.3.2022.

Aineettoman kulttuuriperinnön teemahankkeet toteutetaan kaikissa kolmessa Etelä-Savon Leader-ryhmässä Piällysmies ry:n, Rajupusu Leader ry:n ja Veej’jakaja ry:n alueilla. Yhteensä Leader -toimintaryhmät tukevat paikallista ja alueellista elävää perintöä noin 300 000 eurolla.

Tavoitteena on tehdä näkyväksi elävää kulttuuriperintöä, edistää maakunnan kulttuuritoimintaa, sen saatavuutta ja toimijoiden yhteistyötä, saada nuoria mukaan kulttuuriperintötoimintaan, tukea alueen asukkaiden osallisuutta ja toimijuutta sekä edistää taide- ja kulttuurialan ammattilaisten työllistymistä korona-ajasta toipuessa.

Leader-teemahankkeet ovat osa suurempaa kokonaisuutta, jolla edistetään maakunnallisella yhteistyöllä alueen kulttuuritoimintaa yhdessä AKKU – Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeen, Saimaa-ilmiön sekä Mikkelin ja Savonlinnan kulttuurin unelmavuosien kanssa.

Ideoita järvi- ja metsäkulttuurin hautomoista

Kulttuuritoimialan tarpeita kartoitettiin järvi- ja metsäkulttuurin hautomoissa, jotka järjestettiin yhteistyössä Etelä-Savon Leader-toimintaryhmien, Saimaa-ilmiön ja Etelä-Savon maakuntaliiton koordinoiman AKKU-hankeen kanssa. Hautomot pidettiin marras-joulukuussa 2021 Savonlinnassa, Juvalla ja verkossa. Tapaamisissa ideoitiin tapahtumia ja tekijöitä nostamaan esiin alueen aineetonta kulttuuriperintöä ja kehiteltiin yhdessä uusia tapahtuma- ja kehittämisideoita. Tapaamiset tarjosivat mukana olleille myös uusia verkostoja. Kehiteltäviä tapahtumia ja kohteita ideoitiin runsaasti, muun muassa Sauno kylillä -päivä, metsätaidenäyttely, Saimaan saaristopäivä, kulttuurireittien kehittäminen, Vesj’kansan kulttuuriperinnön historian ja nykypäivän esiintuominen, karhunpeijaiset ja muikkufestarit.

Rahoitusta kehittämiseen ja investointeihin

Rahoitusta on tarjolla sekä kehittämiseen että investointeihin yleishyödyllisille toimijoille. Hankkeissa rahoitetaan aineetonta kulttuuriperintöä tukevia pienehköjä toimenpiteitä. Toimenpiteen kokonaiskustannukset voivat olla 1 000 – 10 000 euroa. Omarahoitusosuuden voi kattaa kokonaan vastikkeettomalla työllä.

Toimenpiteiden hakuaika: 1.3.2022 – 31.3.2022

Toimenpiteiden toteutusaika: 1.5.2022 – 31.12.2023

Tuki kehittämistoimenpiteessä on 90 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Tuki investointitoimenpiteessä on 75 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Leader -ryhmien toiveissa on herätellä alueen yhteisöjä ja yhdistyksiä tunnistamaan, millaista kulttuuriperintöä he haluavat harjoittaa, vaalia ja tehdä näkyväksi muille. Alueemme elävä perintö voi olla vaikkapa metsien ja vesien äärellä elämiseen liittyviä taitoja, tapoja, käytänteitä tai tapahtumia, jotka tunnistamme arvokkaaksi, haluamme välittää eteenpäin ja pitää elinvoimaisena. Kulttuuriperinnön piirteiden tunnistaminen ja tunnustaminen vahvistaa paikallista ja alueellista identiteettiä ja sen arvostusta.

Unescon mukaan aineettomalla kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan käytäntöjä, kuvauksia, ilmauksia, tietoa ja taitoja, jotka yhteisöt ja ryhmät tunnustavat osaksi kulttuuriperintöään. Se voi olla esimerkiksi suullista perinnettä, esittävää taidetta, sosiaalisen elämän käytäntöjä ja tapoja, juhlamenoja ja käsityötaitoja tai luontoa ja maailmankaikkeutta koskevia tietoja, taitoja ja käytäntöjä. Aineetonta kulttuuriperintöä suojellaan parhaiten vaikkapa laulamalla, tanssimalla, viettämällä aikaa luonnossa tai tekemällä käsitöitä.

Lisätietoja:

Verkon kautta järjestettävistä teemahankeinfoista saa lisätietoa teemaan ja hakemiseen liittyen. Hankeinfoja järjestetään viisi:

  • 24.2.2022 kello 16:30 – 18:30
  • 1.3.2022 kello 13:00 – 15:00
  • 3.3.2022 kello 16:30 – 18:30
  • 8.3.2022 kello 16:30 – 18:30
  • 11.3.2022 kello 9:00 – 11:00

Rahoitushausta:

Piällysmies ry: hankeneuvoja Sini Yläsaari p. 044 9766880, sini.ylasaari@savonlinna.fi

http://www.piallysmies.fi/hankkeet/aiku-aineeton-kulttuuriperinto-teemahanke

Rajupusu Leader ry: hankekoordinaattori Kirsi Blomberg p. 0447320703, kirsi.blomberg@rajupusuleader.fi

https://rajupusuleader.fi/aiku-teemahanke/

Veej’jakaja ry: talouspäällikkö Kristiina Asikainen p. 0440 155 223, kristiina.asikainen@veejjakaja.fi

https://www.veejjakaja.fi/teemat/aiku-teemahankkeet/

Aineeton kulttuuriperintö:

https://www.aineetonkulttuuriperinto.fi

YouTube-kanava: Elävä perintö

https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/