Suoraan sisältöön

Julkaistu 27.05.2020

Alueellistaminen tuo uusia mahdollisuuksia Etelä-Savoon

Valtio on uudistamassa alueellistamisen strategiansa. Strategian yhtenä johtavana ajatuksena on digitaalisuuden tuoma työelämän muutos. Digitaalisuus tuo valtion tehtävien monipaikkaiseen ja paikkariippumattomaan hoitamiseen uusia mahdollisuuksia.

Valtio on uudistamassa alueellistamisen strategiansa. Muutokset ovat periaatteellisesti suuria. Uuden strategian tarkoitus on vahvistaa alueiden elinvoimaa koko maassa. Alueellistamiseen otetaan nykyistä vahvempi ja pitkäjänteisempi toimintamalli, jolla valtioneuvosto ohjaa ja seuraa poikkihallinnollisesti alueellistamisen toteutusta.

Alueellistamisen uutena tavoitteena turvataan valtion kattava läsnäolo koko maassa. Tavoitteena on valtion palvelutarpeeseen vastaaminen huolehtimalla kansalaisten yhdenvertaisuuden ja muiden perusoikeuksien toteutumisesta kaikkialla Suomessa.

Strategian yhtenä johtava ajatuksena on digitaalisuuden tuoma työelämän muutos. Vuosina 2011-2018 vähentyivät valtion asiakaspalvelun henkilötyövuodet 40 %. Samaan aikaan digitaaliset asiointipalvelut kasvoivat merkittävästi.

Digitaalisuus tuo valtion tehtävien monipaikkaiseen ja paikkariippumattomaan hoitamiseen uusia mahdollisuuksia, joita ei vielä ole kaikissa organisaatioissa edes harkittu, vaikka etätyötä sovelletaan valtiolla jo laajasti.

Strategia valmistui juuri ennen koronakriisiä, joka on tehnyt monille etätyöstä uuden normaaliin, joka voi hyvin jatkua kriisin jälkeenkin. Työt on voitu hoitaa kotoa käsin sijaintipaikasta riippumatta. Etätyö on tuonut vapaa-ajan asunnoille uuden ulottuvuuden.

Alueellistamisen uudistaminen tuo Etelä-Savolle uusia mahdollisuuksia. Turvallinen ja edullinen asuinympäristö, toimivat palvelut ja poikkeuksellinen luonto tarjoavat hyvän olosuhteet etätyölle.

Alueellistamisen uusi toimintamalli tarvitsee tuekseen uudistuvan valtion henkilöstöjohtamisen, jossa etätyön laajentamisen mahdollisuudet otetaan huomioon.

Koronakriisi on jo muuttanut työtapoja, kun kaikki ne valtion työtekijät, joiden työtehtävät sen mahdollistivat, siirtyivät etätöihin.

Pentti Mäkinen
maakuntajohtaja