Suoraan sisältöön

Julkaistu 03.08.2022

Alueellisten ja paikallisten liikenne- ja saavutettavuushankkeiden rahoitushaku on avautunut

EAKR toimintalinjan 3 Saavutettavampi Suomi -hankehaku avautui 1.8.2022. Haun toimenpiteillä parannetaan ja nykyaikaistetaan pk-yritysten kilpailukyvyn kannalta tärkeitä maantieliikenteen ja logistiikan yhteyksiä.

EAKR toimintalinjan 3 Saavutettavampi Suomi -hankehaku on käynnissä maakuntaliitossa 1.8.-30.9.2022. 

Hankkeilla mm. tuetaan selvityksiä, suunnitelmia ja paikallisia investointeja. Huomioitavia asioita hankehakijoille:

•    hankkeet lisäävät eri liikkumis- ja kuljetusmuotojen yhteenliitettävyyttä, elinkeinoelämää ja pk-yritysten toimintaympäristöä kehittäviä tieliikenneväyliä ja -palveluita, kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä sekä liikenneturvallisuutta. 
•    TKI-toimet, joilla kehitetään hiilineutraalisuustavoitteen kannalta keskeisessä asemassa olevia liikenteen ja liikkumisen älykkäitä ratkaisuja sekä strategista suunnittelua. 
•    tieinvestointeihin liittyen voidaan myös tukea vaihtoehtoisia voimanlähteitä käyttävien liikennemuotojen sekä niihin liittyvien teknologioiden kehittämistä 
•    erityistä huomiota kiinnitetään hankkeiden taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen eri käyttäjäryhmien näkökulmasta

Hakukierroksen hankkeita varaudutaan rahoittamaan 979 000 eurolla. Yksittäinen hanke voi olla kooltaan enintään 50 % haettavissa olevasta koko rahoituksesta. Toimintalinja 3:n kehittämishankkeen tukitaso on 70 % ja investointihankkeen tukitaso on 50 % maakuntaliitossa.

Maakuntaliitto voi rahoittaa kehittämishankkeita ja kuntien ja kuntayhtymien toteuttamiin yritysten toimintaedellytyksiä tukevia perusrakenteen investointihankkeita (perusrakenteen investointituki). Toimintalinjalla 3 rahoitettavaan hankkeeseen sisältyvät aineellisten investointien tulee täyttää DNSH (Do No Significant Harm) -periaatteen mukaiset vaatimukset.

Rahoituskelpoisuuden ehtona on, että hakemus täyttää Uudistuva ja Osaava Suomi rakennerahasto -ohjelman yleiset valintaperusteet ja saa pisteytyksessä vähintään puolet erityisten valintaperusteiden enimmäispistemäärästä. Pisteytystä ohjaa tämän haun erityistavoite, alueellisen ja paikallisen saavutettavuuden parantaminen.

Haun tarkemmat sisällöt löytyvät Eura-järjestelmän hakuilmoituksesta.

Katso lisätietoja: 
Rakennerahastot-verkkosivuilta
Etelä-Savon maakuntaohjelmasta

Lisätietoja:

Merja Olenius, kehittämisjohtaja p. 040 629 7210, merja.olenius(at)esavo.fi
Pirjo Paananen, ohjelmapäällikkö p. 040 542 6140, pirjo.paananen(at)esavo.fi