Suoraan sisältöön

Julkaistu 01.02.2024

Blue Economy Mikkeli -osaamiskeskuksen investoinnit etenevät

Mikkeliin on rakentumassa valtakunnallisesti ainutlaatuinen ympäristö vesialan liiketoiminnalle, tutkimukselle ja koulutukselle.

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä MYR puolsi kokouksessaan rahoitusta Mikkelin uuden jätevedenpuhdistamon yhteyteen rakennettavalle testaus- ja pilotointiympäristölle. 
Hyväksytty rahoitus on lähes 700 000 euroa, yhteensä hankkeen budjetti on 993 341 euroa. 

Mikkelin kaupungin tarkoituksena on rakentaa jätevedenpuhdistamon yhteyteen monipuolisesti varustettu TKI-luola, jota yritykset voivat hyödyntää uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, testaamiseen ja esittelyyn. TKI-ympäristö käsittää uusien vesitekniikoiden testauslinjat mittalaitteistoineen, tietoalustan digitaalisten palveluiden kehittämiseen sekä tarvittavan infran. Myös oppilaitokset voivat hyödyntää tilaa ja laitteistoja. 

Hankkeen myötä käynnistyy kaupungin strategisen kehittämiskohteen, Blue Economy Mikkeli-osaamiskeskuksen, palvelutoiminta. Palvelujen kaupallistaminen luo uusia edellytyksiä vesialan liiketoiminnalle maakunnassa ja myös valtakunnallisesti. 
BEM TKI-infra - Blue Economy Mikkeli-osaamiskeskuksen uusi TKI-ympäristö -hanke saa rahoitusta EU:n Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). 

Merkittävä panostus uusiutuvaan energiatekniikkaan Savonlinnassa

Myönteisen rahoituspäätöksen yhteistyöryhmältä sai myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun SYNTI – Synteettinen inertia hajautetuissa sähköverkoissa -investointihanke sekä rinnakkainen sovellushanke.

Yhdessä projektit vahvistavat Etelä-Savossa sähkötekniikka-alan yritys- ja tutkimustoiminnan kehittymistä ja mahdollistavat alueen hyötymisen vihreän siirtymän voimakkaasta kasvusta.
Investointihanke kattaa tutkimuksessa tarvittavan laitteiston Xamkin Elektroniikan 3K-tehtaalle. 

Investointihankkeelle myönnetty EU- ja valtion rahoitus on 348 145 euroa ja kokonaisbudjetti 497 350 euroa. Sovellushankkeessa tuen osuus on 481 786 euroa ja kokonaisbudjetti 602 232 euroa. 

Kokouksen esityslista ja materiaalit ovat tämän linkin takana.


Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen toimielin, joka linjaa maakunnan kehittämistä ja EU-rakennerahastovarojen käyttöä alueellaan. Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina puolueiden ja alueen kehityksen kannalta keskeisten sidosryhmien edustajat sekä ohjelmia rahoittava ELY-keskus.

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmässä on 28 varsinaista jäsentä.

Lisätietoja:

Yhteistyöryhmän 1. varapuheenjohtaja Jarmo Tuunanen, puh. 040 717 9990
Kehittämisjohtaja Merja Olenius, puh. 040 629 7210, Etelä-Savon maakuntaliitto 
Ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, puh. 040 542 6140, Etelä-Savon maakuntaliitto