Suoraan sisältöön
Etelä-Savon maakuntaliitossa on haettavana EAKR-rahoitusta kehittämishankkeisiin Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 -alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta. Haku on avoinna 1.2.-17.3.

Julkaistu 31.01.2023

EAKR-rahoitusta haettavissa Etelä-Savon maakuntaliitosta

Etelä-Savon maakuntaliitossa on haettavana EAKR-rahoitusta kehittämishankkeisiin Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 -alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta. Haku on avoinna 1.2.-17.3.

EAKR-hankerahoitusta myönnetään innovaatioiden edistämiseen sekä energiatehokkuutta ja kiertotaloutta tukeviin sekä paikallista ja alueellista saavutettavuutta parantaviin kehittämishankkeisiin. Niiden tavoitteena on vahvistaa alueiden ja yritysten tutkimus- ja innovointiosaamista ja uusien teknologioiden käyttöönottoa. Rahoituksella vauhditetaan pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä. Lisäksi tavoitteena on edistää digitalisaatiota kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi. Rahoitusta kohdennetaan myös toimiin, joilla sopeudutaan ilmastonmuutokseen.

Haettavissa on yhteensä noin 5,5 miljoonaa euroa myöntövaltuutta. 

Hakemuksia voi jättää toimintalinjoille 1: Innovatiivinen Suomi, 2: Hiilineutraali Suomi ja 3: Saavutettavampi Suomi. 

EAKR-hankkeiden tukiprosentti on korkeintaan 75 %. Investointihankkeessa ja kehittämishankkeeseen sisältyvässä investoinnissa tuen määrä on enintään 70 prosenttia investoinnin hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Hakuilmoitus on luettavissa EURA 2021-järjestelmässä, jossa myös rahoitushakemukset täytetään.

Haku päättyy 17.3.2023, jonka jälkeen hakemukset arvioidaan. Rakennerahasto-ohjelman valintaperusteet vaikuttavat hakemusten arviointiin. Rahoituskelpoisuuden ehtona on, että hakemus täyttää kaikki yleiset valintaperusteet ja saa pisteytyksessä vähintään puolet toimintalinjan erityistavoitekohtaisesta enimmäispistemäärästä.

Lisätietoja EAKR-rahoituksesta: https://rakennerahastot.fi/euroopan-aluekehitysrahasto-eakr

Lisätietoja:

Pirjo Paananen
Ohjelmapäällikkö
P. 040 542 6140
pirjo.paananen(at)esavo.fi