Suoraan sisältöön

Julkaistu 16.03.2023

Elinvoimaa elävästä kulttuuriperinnöstä ja kotiseutu sydämessä

Etelä-Savon kotiseututoimijat kokoontuivat maakunnalliseen kokoukseen Etelä-Savon maakuntaliitossa 15.3.2023.

Kotiseutuliiton järjestöpäällikkö Marika Punamäki ja Etelä-Savon maakuntaliiton kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen toivottivat sekä lähiosallistujat että etäosallistujat tervetulleiksi. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen avasi kokouksen kertomalla maakunnan ajankohtaisista asioista ja hallitusohjelmatavoitteista kulttuuriympäristön merkitystä unohtamatta.  

Kulttuuriperinnön vaalimisesta ruohonjuuritasolla kertoi Sini Yläsaari SavonLuotsi Leader ry:stä. AIKU-aineeton kulttuuriperintö -teemahanke koostuu lukuisista pienhankkeista, joiden keskeinen tavoite on tehdä näkyväksi elävää aineetonta kulttuuriperintöä.
- Maaseudulla tiedetään itse parhaiten miten paikalliskehittämistä tehdään, korosti Sini Yläsaari.

Myös kokouksessa läsnä olevien noin 15 jäsenyhteisön kuulumiset omilta paikkakunniltaan kertoivat miten paljon meillä on sekä aktiivisia toimijoita sekä myös vaalittavaa kulttuuriperintöä maakunnassamme. Moni museo ja arkisto toimii vapaaehtoisten toimijoiden varassa ja monet näistä perinteisistä kotiseutuperinnettä vaalivista seuroista ovat toimineet useita kymmeniä vuosia.

Kokouksessa ideoitiin myös tulevaa Kotiseutuliiton 75-vuotisjuhlaa. Tarkoituksena on koko Suomessa juhlistaa kotiseutua erilaisilla tapahtumilla ja  museologian emeritusprofessori Janne Vilkuna kirjoittaa juhlateoksen.

Marika Punamäelle voi toimittaa ideoita juhlavuoden toteuttamiseksi. https://kotiseutuliitto.fi/

Kokouksessa kotiseututoimijat valitsivat maakunnan ehdokkaaksi Kotiseutuliiton valtuustoon Arto Utriaisen Pieksämäki-seura ry:stä. Lopullinen valinta Kotiseutuliiton valtuustoon tehdään vuosikokouksessa 9.9.2023 Kotkassa Kotiseutupäivien yhteydessä. Valtuustoon kuuluun 30 jäsentä, joista 25 on maakuntien edustajia ja viisi asiantuntijajäsentä.

Leena Hangasmaa Mikkeli-seura ry:stä oli erovuorossa kahden valtuustokauden jälkeen ja kertoi valtuustopaikan olleen erinomainen näköalapaikka. Pandemia haastoi toimintaa, mutta Etelä-Savossa erityisesti monipaikkaisuuden merkityksen lisääntyminen nähtiin myönteisenä.

Kirsti Kovanen kotiseutuliiton hallituksen varapuheenjohtajana veti yhteen päivän keskustelut. Kovanen totesi toiveikkaana, että kun tässä ajassa halutaan tavata toisia ihmisiä ja saada älyllisiä haasteita, vahvistuu myös kotiseututoiminta.

Lisätietoja:

Eveliina Pekkanen
Kehittämispäällikkö, aluekehitys, kulttuuri ja osallisuus
P. 044 770 0591