Suoraan sisältöön

Julkaistu 21.03.2023

Enemmän irti TKI-toiminnasta Etelä-Savossa - ”Tarvitsemme pk-yritysten TKI-herätyksen”

Etelä-Savossa halutaan rakentaa TKI-toiminnasta maakunnan uudistumisen kivijalkaa.

Maakuntaliiton johdolla laaditaan parhaillaan TKI-tiekarttaa, jonka tavoitteena on kasvattaa niin TKI-panostusten määrää kuin niistä saatavia hyötyjä.  

Lähtötilanteessa TKI-menojen suhde bruttokansantuotteeseen Etelä-Savossa on alle prosentin luokkaa. Koko maassa luku 2,8 prosenttia. Tavoitteena on sekä maakunnassa että valtakunnallisesti neljän prosentin taso.   

TKI-tiekartan toimenpiteet valitaan Mikkelissä 29.3.

Maakunnan TKI-toimijat valitsevat yhdessä ne toimenpiteet, joilla TKI-toiminnan volyymia ja vaikuttavuutta nostetaan maakunnasssa. Taustana kärkien valinnalle toimii MDI Public Oy:n laatima nykytila-analyysi.

Etelä-Savon TKI-toiminnan suunta ja toimenpiteet valitaan TKI-työpajassa keskiviikkona 29.3. klo 9-13.00. Tilaisuus on avoin kaikille. 

Paikka: Länsi-Savo Oy:n Kirjalan kokoushuone, Teollisuuskatu 2-6, 2. krs, Mikkeli

Pyydämme ilmoittautumaan mukaan tästä linkistä.

Tilaisuudessa muun muassa käydään läpi Etelä-Savon TKI-toiminnan nykytila-analyysin keskeiset tulokset ja tutustutaan Etelä-Pohjanmaan uudistumisen ja elinvoiman rakentamisen keinoihin. Inspiraatiopuheenvuoron kansain-välistymisen merkityksestä pitää LUT-yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa.

TKI-työpajan ohjelma on nähtävissä täällä.


Tavoittena T&K -menojen merkittävä nosto

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopolitiikan kansallinen suunta linjattiin maaliskuun alussa, kun parlamentaarinen TKI-rahoituksen työryhmä julkisti loppuraporttinsa.  

Työryhmän työn taustalla on 1. tammikuuta 2023 voimaan tullut T&K-rahoituslaki, jonka toimeenpano lisää valtion T&K-toiminnan rahoitusta merkittävästi vuosina 2024-2030. Jo aiemmin hallituskauden aikana on laadittu kansallinen TKI-tiekartta, jossa tavoitteena on nostaa Suomen T&K-menojen BKT-osuus neljään prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Linkki: https://tem.fi/kansallinen-tki-tiekartta

Lisäksi helmikuussa julkistetussa, työ- ja elinkeinoministeriön johdolla laaditussa Itä-Suomi-visiossa hahmotellaan tavoitteita ja tekoja itäisen Suomen koulutus- ja tutkimustoiminnan vahvistamiseksi.  

- Kansalliset linjaukset antavat meille erinomaisen selkänojan tarttua teemaan juuri nyt. Tietääksemme Etelä-Savo on ensimmäinen maakunta, jossa on lähdetty laatimaan TKI-toiminnalle tiekarttaa alueellisesti, toteaa elinkeinopäällikkö Tuula Kokkonen Etelä-Savon maakuntaliitosta. 

Etelä-Savossa on tunnistettu, että menestyäkseen maakunta tarvitsee uudistuvia yrityksiä. 
Uudistumiskykyä tukevat esimerkiksi uusien toimintamallien, teknologioiden ja kumppanuuksien haltuunotto ja erilaiset kokeilut, eli tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta. 
Yrityksiä tavoitellaankin nyt entistä lujemmin mukaan TKI-työhön ja yritysten TKI-panostuksiin selvää kasvua. 

Myös Etelä-Savon maakuntastrategiassa ja maakuntaohjelmassa vuosille 2022-2025 yksi painopistealue on uudistuva elinkeinoelämä ja TKI-toiminnan vauhdittaminen. Maakuntastrategiassa on asetettu mitattavat tavoitteet muun muassa yritysten TKI-panostusten osuudelle alueen BKT:sta ja yritysten TKI-henkilöstön määrälle.

Nyt laadittavan TKI-tiekartan aikajänne ulottuu maakuntastrategian tavoin vuoteen 2030.

Etelä-Savossa valtakunnallisesti alhaiset TKI-menot – toisaalta paljon hyödyntämätöntä potentiaalia 

Tiekartan työstäminen on käynnistynyt MDI Public Oy:n laatimalla nykytila-analyysillä, jossa tilastoaineistoja on täydennetty muun muassa yrityshaastatteluin. Nykytila-analyysi esiteltiin ensimmäisessä työpajassa, joka järjestettiin 7.3. Mikkelissä.  
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Itä- ja Pohjois-Suomessa olivat noin 1,4 miljoonaa euroa vuonna 2021. Koko maassa summa oli 7,5 miljoonaa euroa. 

- Etelä-Savossa erityisesti korkeakoulut ja kehittämisyhtiöt ovat onnistuneesti hyödyntäneet EU-rahoitusta TKI-hankkeissa. Esimerkiksi metsäbiotalouden ympärille on syntynyt vahvaa kasvua. Sen sijaan yritysten TKI-panostusten sekä Business Finlandin innovaatiorahoituksen käytön osuus on maakunnassa ollut viime vuosina matalalla tasolla. Tässä on hyödyntämätöntä potentiaalia – nyt on syytä laittaa isompi vaihde silmään, toteaa MDI:n johtava asiantuntija Valtteri Laasonen. 

MDI:n toteuttamissa haastatteluissa todettiin, että TKI-politiikan kieli ei kohtaa eikä puhuttele useimpia yrityksiä.  Rahoitusvälineet saatetaan kokea työläiksi hyödyntää. Pk-yrityksissä tehty kehitystyö ei myöskään aina tilastoidu näkyviin.    

- Pieniä parannuksia omiin tuotteisiin ja palveluihin tehdään jatkuvasti osana arkea, mutta niistä ei puhuta TKI-termein. Yrittäjälle paras kirittäjä on usein toinen yrittäjä, joten TKI-toiminnan onnistumisen esimerkit täytyy tuoda esille. Tarvitsemme pk-yritysten TKI-herätyksen, linjasi Etelä-Savon Yrittäjien puheenjohtaja ja Suomen Yrittäjien hallituksen jäsen Nina Rasola ensimmäisen työpajan paneelikeskustelussa. 

TKI-tiekartta määrittää suunnan yhteiselle työlle 

TKI-tiekartan keskeisenä tavoitteena on vahvistaa maakunnan toimijoiden yhteistyötä.   

- Ensimmäisen työpajan puheenvuoroissa nousikin korostetusti esiin yritysten, tutkimuslaitosten sekä rahoittajien välisen vuoropuhelun tiivistäminen. Tällä hetkellä TKI- toiminta koetaan maakunnassa näkymättömäksi, joten viestintää ja jalkatyötä täytyy lisätä. Onnistumiseen on kaikki edellytykset, summaa MDI:n Laasonen. 

Yhteisinä tavoitteina nousivat esiin myös osaajien kasvattaminen, houkutteleminen ja kiinnittäminen maakuntaan, TKI-alustojen kehittäminen sekä kansainvälisen TKI-yhteistyön laajempi hyödyntäminen. 

Seuraavaksi TKI-tiekartan laadinnassa määritellään konkreettiset askelmerkit tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi määritellään toimeenpanon roolit ja vastuut, seuranta ja yhteistyön toimintamalli. Tiekartta valmistuu kesäkuun loppuun mennessä. 

Etelä-Savon TKI-tiekartta 2030-hanke saa rahoitusta Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta. 


Lisätiedot: 

Tuula Kokkonen 
Elinkeinopäällikkö, Etelä-Savon maakuntaliitto 
P. 040 678 5415, tuula.kokkonen@esavo.fi 

TKI-toiminnan nykytila-analyysin sisältö:

Valtteri Laasonen
Johtava asiantuntija, MDI Public
P. 050 533 0604, valtteri.laasonen@mdi.fi