Suoraan sisältöön

Julkaistu 05.06.2023

Ensimmäiset JTF-hankehakemukset käsittelyssä maakuntaliitossa

Suomessa uutena alue- ja rakennepolitiikan välineenä toteutettavan Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ensimmäinen haku avattiin kaikissa 14 kohdemaakunnassa huhtikuussa 2023.

JTF-rahoitusta on saatu Etelä-Savoon 43 miljoonaa euroa. Rahojen tulee olla suurimmaksi osaksi käytetty jo vuoden 2025 loppuun mennessä. Rahoittajina toimivat Etelä-Savon maakuntaliitto ja Etelä-Savon ELY-keskus. Maakuntaliitolla on haettavana 8,6 miljoonaa euroa kehittämishankkeisiin ja 5,7 miljoonaa euroa kuntien perusrakenteen investoinneille.

Ensimmäinen erä, eli 2.6 mennessä saapuneet erä hakemukset, on otettu Etelä-Savon maakuntaliiton käsittelyyn 5.6. lähtien ja rahoituspäätöksiä tullaan antamaan syksyllä.

Hakemuksia tuli kaikkiaan 47 kappaletta, joista osa on ryhmähankkeita. 44 on kehittämishankkeita ja niissä haetaan yhteensä 13,4 miljoonaa euroa tukea.

Investointihankehakuun tuli kolme hakemusta ja haettu tuki on yhteensä 4,9 miljoonaa euroa.

Hakemuksia saapui laajasti erilaisiin teemoihin, kuten teknologisten innovaatioiden kehittämiseen esimerkiksi vesi-, energia- ja metsäteollisuudessa, matkailualan erilaisiin hankkeisiin ja yritysten viennin edistämiseen.

Haku on jatkuva, joten hakemuksia voi jättää edelleen ja seuraavat hakemukset otetaan käsittelyyn syksyllä 1.9.2023.

JTF-tuen riittävyyttä arvioidaan ja seurataan maakuntaliitossa hyväksyttyjen hankehakemusten perusteella.

Lisätietoja:

Kehittämisjohtaja Merja Olenius, puh. 040 629 7210
Ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, puh. 040 542 6140