Suoraan sisältöön
Etelä-Savon maakuntaliitto ja Etelä-Savon Koulutusportti -hanke järjestivät tänään ajankohtaisfoorumin ajankohtaisista jatkuvan oppimisen ja koulutusyhteistyön teemoista.

Julkaistu 31.03.2021

Etelä-Savon koulutustoimijoiden ajankohtaisfoorumissa pureuduttiin yhteistyön näkymiin

Etelä-Savon maakuntaliitto ja Etelä-Savon Koulutusportti -hanke järjestivät tänään ajankohtaisfoorumin ajankohtaisista jatkuvan oppimisen ja koulutusyhteistyön teemoista.

Ajankohtaisfoorumi oli jatkumoa Koulutustoimijoiden osaamisstrategiassa 2018-2021 sovituille foorumeille, jotka Etelä-Savon maakuntaliitto kutsuu muutaman kerran vuodessa kokoon.

Maakuntaliiton koulutusasioista vastaava kehittämispäällikkö Anne Kokkonen esitteli avauspuheenvuorossaan viime vuoden lokakuussa alkanutta Koulutusportti hanketta. Hankkeen tavoitteena on, että koulutuksenjärjestäjien välinen yhteistyö vahvistuu ja tietoisuus koulutustarjonnasta maakunnan sisällä ja ulkopuolella lisääntyy.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen sanoi puheenvuorossaan, että maakunnan yritykset ja julkinen sektori tarvitsevat erilaisia osaajia. Osaamisen kehittäminen on tärkeää koko maakunnan kilpailukyvylle ja erityisesti oppilaitosten ja työelämän yhteistyöhön on syytä kiinnittää huomiota.

Jatkuvan oppimisen koordinaattori Pekka Pitkänen Etelä-Savon Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksesta loi katsauksen jatkuvan oppimisen uudistuksen linjauksiin Etelä-Savossa. Työikäisten mahdollisuuksia kehittää osaamistaan lisätään ja varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus. Koulutus- ja työllisyyspalveluja kehitetään kokonaisuutena, sillä uudistuksella halutaan vastata erityisesti työelämän muutoksista aiheutuviin osaamistarpeisiin.

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Samiedun rehtori Jukka Mustonen ja Mikkelin yliopistokeskuksen pääsihteeri Matti Malinen kokosivat puheenvuoroissaan yhteen Etelä-Savon koulutustoimijoiden hyvää yhteistyötä. He totesivat myös, että maakunnassa on tarjolla opiskelupaikkoja koulutuksesta kiinnostuneille hakijoille. Koulutustoimijat voisivat tehdä yhteistä viestintää mm. työtehtävien ja niihin liittyvien koulutuspolkujen osalta.

Yhteisessä keskustelussa koulutustoimijat linjasivat, että koulutusviestintää ja maakunnan markkinointia on tärkeää viedä yhdessä eteenpäin. Koulutusporttihankkeen projektipäällikkö Marianne Heikkinen näki, että yhteistä viestintää varten luodaan yhteinen eteläsavolainen koulutusbrändi. Brändin alle kasataan kaikki koulutukset, joita Etelä-Savossa on tarjolla.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Anne Kokkonen, p. 044 770 0512