Suoraan sisältöön

Julkaistu 27.05.2020

Etelä-Savon kulttuuriympäristökilpailu 2020

Etelä-Savon kulttuuriympäristötyöryhmä julistaa haettavaksi Etelä-Savon kulttuuriympäristöpalkinnon 2020.

Etelä-Savon kulttuuriympäristötyöryhmä on 18.5.2020 avannut uuden kulttuuriympäristökilpailun, jolla haetaan Etelä-Savon positiivisia ja innostavia esimerkkejä rakennetun kulttuuriympäristön säilymistä edistävistä töistä. Työ voi olla esimerkiksi pelastus- tai kunnostustyö tai muu erityinen rakennettuun kulttuuriympäristöön ja sen säilyttämiseen ja suojeluun liittyvä projekti, vaikkapa taidenäyttely!

Ehdotuksia voivat lähettää kunnat, yhdistykset, yhteisöt ja yksityiset henkilöt 18.5. - 15.6.2020 välisenä aikana sähköisesti ymparisto.fi -sivustolla.

Kulttuuriympäristöpalkinto myönnetään kohteelle, joka on innostava esimerkki eteläsavolaisen rakennetun kulttuuriympäristön ylläpito-, kohennus- ja pelastustöistä, tai Etelä-Savon rakennetun kulttuuriympäristön säilymisen edistämisen puolesta tehdystä erityisestä työstä tai projektista.

Kilpailuun voivat osallistua 1.5.2016 - 30.4.2020 välisenä aikana valmistuneet työt. Kilpailulla halutaan nostaa esiin alueella tehtävää arvokasta työtä rakennetun kulttuuriympäristön hyväksi. Palkinto jaetaan jatkossa parillisina vuosina.  

Etelä-Savon kulttuuriympäristötyöryhmä on alueen kulttuuriympäristötoimijoiden yhteistyöfoorumi, jonka tavoitteena on ylläpitää ja parantaa alueen kulttuuriympäristötietoisuutta sekä edistää Etelä-Savon kulttuuriympäristöjen säilyttämistä ja suojelua.

Ryhmään on nimetty edustajat Etelä-Savon ELY-keskuksesta, Etelä-Savon maakuntaliitosta, Savonlinnan maakuntamuseosta, Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan kaupungeista, Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria Etelä-Savosta, Etelä-Savon rakennusperintöyhdistyksestä, Museovirastosta ja Metsähallituksesta. 

Linkit kilpailujulistukseen, ehdokkaan ilmoittamiseen ja Etelä-Savon kulttuuriympäristöpalkinto verkkosivuun

Lisätietoja: va. kaavoituspäällikkö Satu Karjalainen p. 040 682 5578 ja ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo p. 040 724 9618