Suoraan sisältöön

Julkaistu 14.05.2020

Etelä-Savon liikunnan seurakehittäjä Kalle Husso on valittu Yhdistykset Etelä-Savossa YhES – puheenjohtajaksi

YhES- Yhdistykset Etelä-Savossa eli Etelä-Savon maakunnallinen järjestöneuvottelukunta kokoontui 13.5. etäkokoukseen. Järjestöneuvottelukunta valitsi puheenjohtajakseen Kalle Husson Etelä-Savon liikunnasta. Sirpa Kolistaja Savonlinnan Seudun Kolomesesta jatkaa varapuheenjohtajana. Myös Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen johtoryhmään valittiin järjestöjen edustus.

Kevään aikana uuden puheenjohtajan valinta tuli ajankohtaiseksi edesmenneen puheenjohtajan Markku Turkian paikalle. YhES- neuvottelukuntaa on kevään ajan johtanut varapuheenjohtaja Sirpa Kolistaja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:stä.

Puheenjohtajan valinta tehtiin kolmen ehdokkaan väliltä ja valituksi tuli Kalle Husso Etelä-Savon liikunnasta. Varapuheenjohtajana jatkaa Kolistaja. Husso on alusta lähtien edustanut maakunnallisessa neuvottelukunnassa urheilu- ja liikuntajärjestöalaa ja hänellä on laaja järjestöalan tuntemus. Lämpimät onnittelut Kallelle!

Järjestöjen ääntä kuullaan myös sotevalmistelussa. Järjestöneuvottelukunnan kokouksessa Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen johtoryhmään valittiin varsinaiseksi jäseneksi Kauko Väisänen Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry Esterystä ja varalle Sirkku Mehtola VIOLA väkivallasta vapaaksi ry:stä. Edustus sote-maakuntauudistuksen johtoryhmässä mahdollistaa vuoropuhelun julkisen sotepuolen ja järjestöjen välille. Onnittelut kokeneille järjestötoimijoille Kaukolle ja Sirkulle! 

Kokouksessa kuultiin maakuntajohtaja Pentti Mäkisen kuulumiset Etelä-Savon koronaepidemiasta ja poikkeustilasta. Maakuntajohtaja mainitsi puheenvuorossaan mm. Etelä-Savon selviytymissuunnitelman valmistelun.

Järjestöt ovat mukana EU-rahoitetuissa hankkeissa, joilla reagoidaan poikkeusoloihin. Yhdessä Itä-Savossa, Porukalla ja Tästä hyvää seuraa- ESR-hankkeiden yhteyshenkilöt kertoivat toteutettavista hankkeista neuvottelukunnalle.  Hankkeiden tavoitteena on edistää hyvinvointia ja tuoda konkreettista apua alueen asukkaille poikkeustilanteen aikana ja valmentaa meitä kaikkia eteläsavolaisia kriisin jälkeiseen aikaan. Järjestöjen merkitys poikkeustilanteessa on merkittävä.

YhES Järjestöneuvottelukunta kerää yhdistysten yhteystietoja yhdessä Järjestö 2.0-hankkeen kanssa. Suunnitteilla on maakunnallinen yhdistysten yhteystietoalusta, jonka etenemisestä saa tietoa vastaamalla kyselyyn. Kyselyä saa  jakaa mahdollisimman laajasti Etelä-Savossa. Linkki yhteystietokyselyyn

Lisää tietoa YhES:in toiminnasta, yhteystiedot ja kokousmuistiot löytyvät maakuntaliiton verkkosivuilta.

Lisätietoja:  osallisuuskoordinaattori Emmi-Elina Fjällström, p. 040 825 4656 ja kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen, p. 044 770 0591