Suoraan sisältöön

Julkaistu 25.02.2022

Etelä-Savon maakuntaliitosta myönnettiin päättyvällä EU-ohjelmakaudella aluekehitysrahaa eniten metsän ja puun tutkimukseen sekä matkailuun

Päättyvällä EU-ohjelmakaudella Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 on Etelä-Savon maakuntaliiton myöntämää rahaa kohdistettu Etelä-Savossa hankkeisiin, joilla on erityisesti edistetty puun käyttöä ja tutkimusta, metsäbiotaloutta, matkailua ja digitaalisuutta. Ohjelmakauden viimeiset hankehakemukset ovat parhaillaan käsittelyssä maakuntaliitossa.

Uusi EU-ohjelmakausi Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 on alkanut viime marraskuussa ja ensimmäinen EAKR-haku avautuu keväällä 2022.
Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia (ÄES) on osa uutta maakuntaohjelmaa ja ohjaa hankerahoituksen kohdentamista uudella ohjelmakaudella. Maakunnan kehittämisen kivijalat ovat jatkossakin metsä, ruoka, vesi ja matkailu sekä asukkaiden hyvinvointi.

Metsä ja matkailu merkittävät rahoituksen kohteet

Maakuntaliiton rahoitus on kohdistunut päättyvällä ohjelmakaudella voimakkaasti metsän ja puun tutkimukseen, yrittäjyyden ja digitaalisuuden edistämiseen ja matkailualan hankkeisiin.

Eniten EAKR-rahoitusta on myönnetty Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkille. Seuraavaksi eniten on tuettu Miksei Mikkelin Visit Saimaa -hankkeiden kautta maakunnalle tärkeää matkailualaa useilla miljoonilla euroilla. Myös digitaalisuuden ja vesiteknologian kehittämiseen on kohdistettu rahoitusta tukemalla esimerkiksi Mikkelin Ecosairilaan sekä Memory Campukseen liittyviä hankkeita.

Kokonaisuudessaan aluekehitysrahaa Etelä-Savoon on maakuntaliiton kautta myönnetty noin 61 miljoonaa euroa. ELY-keskuksen tuet mukaan luettuna rakennerahastoista on rahoitettu hankkeita yhteensä 149 miljoonalla eurolla.

Etelä-Savon maakuntaliiton hankerahoituksen pääteemat -kaavio.

Älykäs erikoistuminen ohjaa EU-rahoituksen myöntämistä uudella ohjelmakaudella

Etelä-Savon uusi maakuntaohjelma 2022-2025 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa vuoden 2021 lopulla.
Maakuntaohjelma toteuttaa vuoteen 2030 tähtäävää maakuntastrategiaa, joka uskaltaa tavoitella suuria: Tavoitteena on muun muassa nostaa yritysten liikevaihtoa noin miljardilla ja TKI-panostuksia 30 miljoonalla vuoteen 2030 mennessä.

Osana maakuntaohjelmaa on julkaistu älykkään erikoistumisen strategia, joka ohjaa maakunnassa EU-rahoituksen myöntämistä. Älykkään erikoistumisen strategia kuvaa maakunnan tunnistettuja vahvuuksia, jotka edistävät kasvua ja kehitystä.

Mikä on erikoisen hyvää Etelä-Savossa, mitä osaamme paremmin kuin muut?

Älykäs erikoistuminen vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mitä ainutlaatuista meillä on, mitä muilla alueilla ei ole? Missä olemme huippuhyviä? Sekä: millaista erityistä osaamista meillä on tarjota muille? 

Etelä-Savo nojaa älykkäässä erikoistumisessaan pitkälti tuttuihin vahvuuksiin. Aluekehittämisrahaa ja toimenpiteitä tullaan suuntamaan vuosina 2022-2027 metsään, ruokaan, veteen, matkailuun ja hyvinvointiin. Puhtaan luonnon ympärille syntyvän hyvinvoinnin lisäksi haetaan uusia palvelukonsepteja, joilla maakunta voi erottautua muista ja houkutella uusia asukkaita. Ruokamatkailu on maakunnan nouseva vahvuus ja mahdollisuus kansainväliseen erottautumiseen.

Maakuntaliitossa toivotaan, että hankkeiden toteuttajat tutustuvat sekä maakuntaohjelmaan että ÄES-asiakirjaan huolella ennen hankehakemusten tekoa.

- Uskomme, että vahvuuksista syntyy uutta liiketoimintaa ja yrittäjyyttä, joka lisää maakunnan elinvoimaa. Seuraamme maakuntastrategian ja -ohjelman tavoitteiden toteutumista erilaisten mittareiden kautta. Mittareita ovat esimerkiksi työllisyyden kehittyminen, maakunnan TKI-panostusten määrä tai asukkaiden hyvinvointi GPI-indeksillä mitattuna, kuvaa maakuntaliiton kehittämisjohtaja Merja Olenius.  

- Metsä, ruoka ja vesi ovat vahvuuksiamme, joita maakuntamme yritysten kannattaa hyödyntää yhä vahvemmin palveluiden ja tuotteidensa myynnissä. Kuntien ja kaupunkien kannattaa huomioida ne omien valtuustostrategioidensa kehittämisohjelmissa, sanoo Etelä-Savon maakuntahallituksen puheenjohtaja Arto Sepponen.

Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia 2022-2027 ja maakuntaohjelma 2022-2025 löytyvät Julkaisut-sivulta tästä linkistä.

Lisätietoja:

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Arto Sepponen, p. 044 337 0230

Kehittämisjohtaja Merja Olenius, p. 040 629 7210