Suoraan sisältöön
Etelä-Savon nykyistä maakuntastrategiaa päivitetään parhaillaan laajassa ja osallistavassa yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa. Tähän liittyen maakuntaliitto järjesti 20. toukokuuta maakuntastrategian päivittämiswebinaarin, joka kokosi linjojen päähän reilut sata osanottajaa.

Julkaistu 28.05.2020

Etelä-Savon maakuntastrategian päivittämiswebinaarissa katsottiin tulevaan ja koottiin uusia sisältöpainotuksia

Etelä-Savon nykyistä maakuntastrategiaa päivitetään parhaillaan laajassa ja osallistavassa yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa. Tähän liittyen maakuntaliitto järjesti 20. toukokuuta maakuntastrategian päivittämiswebinaarin, joka kokosi linjojen päähän reilut sata osanottajaa.

Kuvateksti: Osallistujat kirjasivat näkemyksiään elinympäristö-teemasta sähköisiin posti-it lappuihin.

Webinaarin aluksi kuultiin kolme ajankohtaista alustuspuheenvuoroa. Yliopistolehtori Jenni Airaksinen avasi Tiedosta Tekoihin -puheenvuorossaan sitä, mihin tietoa käytetään, mihin sitä sovelletaan ja mitä tiedosta haetaan.

Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara käsitteli ajankohtaisessa alustuksessaan paikallisuuden tunnistamatonta potentiaalia. Hän rohkaisi alueita katsomaan muuttuvan toimintaympäristön oloissakin rohkeasti tulevaisuuteen, ja omiin vahvuuksiin luottaen tarttumaan muutoksen tuomiin mahdollisuuksiin. Kaupungistuminen ei ole luonnonlaki tai päättymätön kehitystrendi, paikallisuudella on vahvuutensa myös tulevina vuosina.

Professori Sami Moisio totesi alustuksessaan, että hyvinvoinnin alueellinen keskittyminen ei ole sattumaa, vaan seurausta kulloinkin harjoitetusta politiikasta. Hänen mielestään poliittis-taloudellis-kulttuuriset voimat edesauttavat tietointensiivisen talouden alueellista keskittymistä. Sen sijaan subjektiivisen hyvinvoinnin mittareilla tarkasteltuna hyvinvointi ei keskity Suomessa.   

Webinaari sisälsi myös sähköisen vuorovaikutusosion, jossa osallistujat pääsivät internetin Jamboard-kehitysalustan kautta vaikuttamaan strategian sisältöpainotuksiin kirjaamalla näkemyksensä virtuaaliselle Post it -lappuseinälle. Samalla testattiin uusien kehitysalustojen käyttökelpoisuutta isommissa tilaisuuksissa. Tekniikka toimi ja osanottajilta saatiin runsain mitoin evästystä strategian päivittämiseen.

Webinaarissa saadun evästyksen mukaan nykyiset strategiakärjet Metsä-Ruoka ja Vesi ovat edelleen ajankohtainen ja käyttökelpoinen pohja strategian päivittämiselle.

Maakuntavaltuusto käsittelee ja hyväksyy päivitetyn maakuntastrategian loppuvuonna pidettävässä valtuuston syyskokouksessa.

Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, p. 040 757 6698