Suoraan sisältöön

Julkaistu 14.12.2022

Etelä-Savon maakuntavaltuusto painottaa edunvalvonnan merkitystä

Etelä-Savon maakuntavaltuusto kokoontui 14.12. Mikkelissä konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen kertoi katsauksessaan, että maakunnassa tulevaa vuotta odotetaan haastavissa tunnelmissa. Yritysten toimintaympäristö on mullistunut koronan myötä ja kuluneen vuoden aikana entisestään. Hintojen nousu koskettaa kaikkia, niin yrityksiä kuin asukkaita. Väestökehityksen haaste on kriittinen Etelä-Savolle. Maakunta on Suomen ikääntynein ja ikäluokat ovat pienet.
Tilanteeseen voidaan vaikuttaa veto- ja pitovoiman vahvistamisella sekä työ- ja opiskelumahdollisuuksien saatavuudella. Monipaikkaisuus on Etelä-Savon mahdollisuus.

Vuonna 2023 Etelä-Savo on niin Itä-Suomen kuin Itä- ja Pohjois-Suomen liittojen neuvottelukuntien puheenjohtajamaakunta. Itäistä ja pohjoista Suomea kehitetään yhä vahvemmin yhteisin maakunnallisin voimin. Tarkoituksena on vaikuttaa niin kansallisiin päätöksiin kuin EU-tasolla, jotta alueiden elinvoima vahvistuu. Edunvalvontaa kohdistetaan erityisesti uuteen hallitusohjelmaan vaikuttamiseen. Maakuntien yhteistyönä rakennetaan myös uutta itäisen Suomen kehittämisvisiota. Visiotyötä johtaa työ- ja elinkeinoministeriö, ja sen on tarkoitus valmistua helmikuussa 2023.

Maakuntaliiton talousarvio ja -suunnitelma hyväksyttiin

Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489

Maakuntavaltuusto käsitteli maakuntaliiton talousarviota ja -suunnitelmaa sekä toiminnan painopisteitä vuodelle 2023. Edunvalvonta maakunnan elinvoimaisuuden turvaamiseksi on tulevan vuoden tärkeimpiä tehtäviä.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Arto Sepponen (kesk.) korosti, että tuleva vuosi 2023 on näytönpaikka Itä-Suomen edunvalvonnalle. Etelä-Savolla on todella vastuullinen tehtävä saada ensi keväänä tulevaan hallitusohjelmaan Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteiset hallitusohjelmatavoitteet. Rakennerahasto-ohjelmat kannattaa hyödyntää täysimääräisesti maakunnassa.

Maakuntahallitus kannustaa kuntia, yrityksiä ja yhteisöjä tekemään hankehakemuksia. Jaossa on rahaa maakunnan kehittämiseen, se kannattaa hyödyntää.

Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi muodostuu vuoden 2023 talousarviosta. Heinäveden ja Joroisten kuntien maakunnanvaihdoksen suora vaikutus maakuntaliiton kuntaosuuksiin merkitsi vuonna 2021 noin 5,5 prosentin eli noin 135 000 euron vähennystä.

Sopeutustoimista huolimatta lyhyellä tähtäimellä talousarvioesitys painuu vuoden 2023 osalta 125 000 euroa alijäämäiseksi. Aiempina vuosina kertynyt ylijäämä toimii tässä puskurina. Jäsenkuntien maksuosuuksien osalta vuoden 2023 talousarvio on tehty vuoden 2022 suuntaviivoja ja Mikkelin ja Savonlinnan kaupunginhallituksen lausuntoja noudattaen, eikä jäsenkuntien maksuosuuksiin ole esitetty muutoksia. Vuosien 2024 ja 2025 taloussuunnitelmat on laadittu siten, että talous saataisiin seuraavan vuoden aikana vähitellen tasapainoon.

Maakuntavaltuusto hyväksyi talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2025.
Lisäksi maakuntavaltuusto päätti, ettei jäsenkuntien peruspääomaosuuksille makseta korkoa.

Merkittävä määrä hankerahoitusta maakuntaan tulevina vuosina

Lisätiedot: kehittämisjohtaja Merja Olenius, p. 040 629 7210

Maakuntavaltuusto sai tilannekatsauksen EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 toimeenpanosta. Ohjelmakauden ensimmäiset EAKR-hankehaut olivat maakuntaliitossa auki kesällä ja syksyllä.

Rahoitettavilla hankkeilla tuetaan Etelä-Savon maakuntaohjelman 2022-2025 ja älykkään erikoistumisen strategian 2022-2027 toteuttamista.

Maakunnassa on seuraavina kahtena vuonna haettavana suuri määrä hankerahaa. JTF-rahoitusta on haettavissa lähes 35 miljoonaa euroa, EAKR-rahoitusta yli 25 miljoonaa euroa ja ESR-rahoitusta yli 18 miljoonaa euroa. JTF-rahoitusta suunnataan erityisesti yritystoimintaan ja osaamiseen sekä TKI-toimintaan ja vihreän siirtymän edistämiseen. JTF-rahoitetut hankkeet on saatava toteutettua vuoden 2026 loppuun mennessä. 
Maakuntavaltuusto merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

Valtuutetut korostivat edunvalvontaa ja omien vahvuuksien hyödyntämistä

Valtuutettujen puheenvuoroissa korostuivat muun muassa osaavan työvoiman saatavuuden ja väestökehityksen haasteet. Maakunnan omia vahvuuksia esimerkiksi eteläsuomalaisille perheille olisi viestittävä vahvemmin. Toimivia palveluita sekä asumisen ja elämisen helppoutta tulisi markkinoida muualle Suomeen.

Hankerahoitus ja erityisesti uusi JTF-rahoitus ovat avaimia elinvoiman edistämiseen kunnissa ja yrityksissä.  Edunvalvonnassa maakunnan on vietävä kotiseutuhenkeä ja -ylpeyttä eteenpäin yli puoluerajojen. Yhteistyön henkeä ja tekoja on saatava aikaan haastavassa paikassa. Vaikuttamisen paikka on nyt.

Valtuutettujen esittämät aloitteet

Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489

Kokouksessa tehtiin valtuustoaloite ja kysymys maakuntahallitukselle maakuntavaltuuston puheenjohtaja Satu Taavitsaisen (sd.) asemaan liittyen. Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 29 valtuutettua. Ensimmäisenä allekirjoittajana toimi Eero Aho (kok.)

Aloitteessa todetaan, että kuntalain mukaan valtuusto voi erottaa valitsemiensa toimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee puheenjohtajistoa kokonaisuudessaan.

Erottaminen voi perustua poliittiseen harkintaan, minkä vuoksi laissa ei ole säädetty erottamisperusteista. Tarkoituksenmukaisuuden periaate rajoittaa kuitenkin valtuuston harkintavaltaa, eikä erottaminen saa perustua mielivaltaan.

Kuntalain 69 pykälän 2 momentin mukaan luottamushenkilön tulee edistää maakunnan ja sen asukkaiden etua sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.

Aloitteen mukaan maakuntavaltuuston puheenjohtaja Satu Taavitsaisen Facebook-julkaisu on aiheuttanut erityistä ja pitkäaikaista haittaa toiselle maakuntavaltuuston jäsenelle. Aloitteen mukaan Taavitsaisen toiminta on synnyttänyt selvän luottamuspulan maakuntavaltuuston puheenjohtajiston tehtävässä toimimiselle.

Edellä kerrotun perusteella valtuustoaloitteessa esitetään, että maakuntavaltuusto asettaa tilapäisen valiokunnan selvittämään, nauttiiko maakuntavaltuuston puheenjohtajisto valtuuston luottamusta, mikä on mahdollisen luottamuksen menettämisen peruste ja mitä seuraamuksia mahdollinen luottamuksen menettäminen aiheuttaa.

Maakuntavaltuusto merkitsi aloitteen tiedoksi ja lähetti sen maakuntahallituksen valmisteltavaksi.

Kokoukseen liittyvät esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät tästä linkistä.

Lisätietoja:

Maakuntavaltuuston puheenjohtajisto Satu Taavitsainen puh. 0440 905 546, Hannu Auvinen puh. 050 588 2920 ja Eero Aho puh. 044 309 5128 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584