Suoraan sisältöön

Julkaistu 07.06.2022

Etelä-Savon maakuntavaltuuston kokous 7.6.2022

Etelä-Savon maakuntavaltuusto kokoontui 7.6. Juvalla Martti Talvela -kampuksella.

Kokouksen alussa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen kertoi valtuustolle maakuntaliiton toiminnasta vuonna 2021 sekä ajankohtaisista asioista maakunnassa.

Maakunnan väestökehitys on ollut huolena mutta herättänyt myös toiveita. Muuttovoittoa saatiin Etelä-Savoon viime vuonna 240 henkilöä.

EU-rahoituksen välittäminen ja maakunnan edunvalvonta ovat edelleen maakuntaliiton perustehtäviä. Etelä-Savossa tärkeä kysymys on Venäjän sodan vaikutukset maakuntaan. Maakuntaliitto laatii yhdessä Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kanssa raporttia tilanteesta. Raportti julkistetaan 9.6.
Maakuntaliiton edunvalvontatyössä liikenne on avainasemassa. Venäjän sotatoimien seurauksena Saimaan kanava sulkeutuu ja ratayhteydet menevät kiinni. Oman tieverkon on oltava mahdollisimman tehokas kuljetuksia varten.

Matkailuyrityksiä on tuettava ja löydettävä uusia markkinoita, joilla paikataan venäläisten matkailijoiden jättämää aukkoa. Yksi huoli maakunnassa on Venäjän rajan läheisyyden vaikutus yritysten sijainti- ja investointipäätöksiin.

Maakuntaliiton tilinpäätös hyväksyttiin

Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489

Etelä-Savon maakuntahallitus hyväksyi helmikuun kokouksessaan vuoden 2021 tilinpäätöksen, allekirjoitti sen sähköisesti ja toimitti sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle toiminnan tuloksellisuuden arviointia varten.
Tilintarkastuksen jälkeen tilinpäätös on toimitettu maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi. Maakuntavaltuusto päätti, että vuoden 2021 tilinpäätöksen ylijäämä 1022,50 euroa siirretään taseeseen.
Maakuntavaltuusto merkitsi tilintarkastuskertomuksen vuoden 2021 maakuntaliiton hallinnon ja talouden tarkastuksesta tiedoksi, päätti hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 maakuntaliiton hallintoa ja taloutta hoitaneille maakuntahallitukselle ja maakuntajohtajalle.
Maakuntavaltuusto sai tiedoksi myös maakuntaliiton henkilöstöraportin vuodelta 2021.

Valtuustoryhmät ottivat kantaa maakunnan kehittämiseen

Valtuuston ryhmäpuheenvuoroissa korostettiin Etelä-Savon maakunnan ja koko Itä-Suomen yhteistä edunvalvontaa ja hankerahoituksen tehokasta hyödyntämistä.

Keskustan ryhmästä Laura Hämäläinen toi esiin keskustan ehdotuksen yhteisestä Itä-Suomi -sopimuksesta, jolla turvataan Itä-Suomen elinvoima jatkossa. Itä-Suomen kasvuohjelmalla varmistetaan alueellinen tasa-arvo Suomessa. Keskusta korostaa, että yhdessä ja yhteistyöllä maakunta voi menestyä.

SDP:n ryhmän puheenjohtaja Mikko Hokkanen painotti, että Etelä-Savoon tarvitaan lisää muuttajia ja elinvoimaa on vahvistettava. Tässä keskeisenä instrumenttina on EU-rahoitus alkaneella uudella ohjelmakaudella. SDP:n valtuustoryhmä ehdottaa maakunnan edunvalvontatavoitteeksi kanavahanketta, jolla yhdistettäisiin Päijänne ja Saimaa. Ukrainan sodan vuoksi Saimaan kanavan käyttö on nyt jäissä. Teollisuuden suorat vesikuljetukset varmistettaisiin Saimaan ja Päijänteen kanavayhteyttä kehittämällä. Mäntyharjun kanava mahdollistaisi matkailun uudenlaisen kehittämisen.

Kokoomuksen ryhmässä painotettiin, että hyvinvointialueen ja maakuntaliiton olisi toimittava yhdessä entistäkin vahvemmin. Pirkko Valtola korosti, että yhteistä edunvalvontaa tarvitaan tulevaisuuden haasteiden selättämiseksi.

Perussuomalaisten Kirsi Visusen mukaan pieni maakunta tarvitsee puolustajia sekä uusia muuttajia. Hankkeiden vaikuttavuuteen on kiinnitettävä huomiota vieläkin enemmän. Maakunnan luontaisia vahvuuksia on hyödynnettävä ja tehtävä kansainvälisesti tunnetuksi hankkeiden avulla.

Liike Nyt korostaa tie- ja rataliikenneyhteyksien kehittämistä. Seija Puputti kertoi ryhmän toiveen Parikkala-Pieksämäki-rataosuuden huomioinnista osaksi Itärataa. Liike Nyt esitti huolensa väestön vähenemisestä ja korosti ennakoinnin merkitystä aluekehittämisessä. Liike Nyt esittää ennakointityöryhmän perustamista maakuntaan.

Maakuntaliitto on toteuttanut strategiaansa hyvin koronan rajoittaessa toimintaa, todetaan vihreiden valtuustoryhmästä. Mika Majamäki painotti puheenvuorossaan, että strategisia kärkiä on edelleen vahvistettava ja ne huomioitava toiminnassa.

Nuorten tavoittaminen olisi tärkeää ja erityisesti työpaikkojen määrää olisi lisättävä, jotta maakuntaan on mahdollista työllistyä, sanoi Liisa Ahonen kristillisdemokraateista.

Vasemmistoliiton Esa Valkonen toi esiin ryhmän huolen huoltosuhteen vinoumasta, joka uhkaa maakunnan kehitystä tulevaisuudessa. Väestökehityksen lisäksi liikenneyhteydet kaipaavat edunvalvonnan huomiota.

Maakuntaliiton eettinen ohje tiedoksi valtuustolle

Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489

Julkisen vallan käyttäjiltä edellytetään puolueettomuutta ja riippumattomuutta. Etelä-Savon maakuntaliitto noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä, sääntöjä sekä ohjeita. Eettiset periaatteet ovat osa päätöksentekoa ja toiminnan kehittämistä. Liiton kaikessa toiminnassa painotetaan rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta, tasavertaista kohtelua sekä avoimuutta.

Etelä-Savon maakuntaliiton eettiseen ohjeeseen on koottu eettisyyteen liittyviä käytäntöjä ja se täydentää liiton muita sisäisiä ohjeita. Ohjetta päivitetään tarpeen mukaan. Maakuntahallitus on hyväksynyt eettisen ohjeen huhtikuun kokouksessaan. Maakuntavaltuusto merkitsi Etelä-Savon maakuntaliiton eettisen ohjeen tiedoksi.

Valtuutettujen esittämät aloitteet

Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489

Perussuomalaisten valtuustoryhmä teki valtuustoaloitteen tieverkon ja laajakaistarakentamisen edistämiseksi maakunnassa.
 

Kokoukseen liittyvät esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät tästä linkistä.

Lisätietoja:

Maakuntavaltuuston puheenjohtajisto Satu Taavitsainen puh. 0440 905 546, Hannu Auvinen puh. 050 588 2920 ja Eero Aho puh. 044 309 5128 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584