Suoraan sisältöön

Julkaistu 15.06.2021

Etelä-Savon maakuntavaltuuston kokoustiedote 15.6.

Etelä-Savon maakuntavaltuusto kokoontui kevätkokoukseensa tiistaina 15.6.2021. Kokous järjestettiin sähköisenä kokouksena ja sitä pääsi seuraamaan maakuntaliiton YouTube -kanavan kautta. 

Maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon maakuntaliiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2020. Liiton hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnettiin vastuuvapaus kuluneelta tilikaudelta.

Vuonna 2020 maakuntaliitto päivitti Etelä-Savo –Saimaan maakunta 2030 -strategian laajassa maakunnallisessa yhteistyössä. Maakunnan strategia rakentuu kolmelle kärjelle: Metsä – Ruoka – Vesi. Näihin perustuviin luonnonvaroihin, erityisosaamiseen ja kestävään elinkeinotoimintaan Etelä-Savon elinvoima rakentuu tulevinakin vuosina.

Vuoden 2020 keväästä lähtien on koronapandemia tuonut perustavaa laatua olevia muutoksia niin talouteen kuin yksityisten kansalaisten arkeen. Maakuntaliiton henkilöstö on ollut lähes yhtäjaksoisesti etätyössä viime vuoden maaliskuusta lähtien. Toimielinten kokoukset on järjestetty etänä. Myös tämänpäiväinen maakuntavaltuuston kokous järjestettiin videoyhteyksin ja se striimattiin suorana maakuntaliiton YouTube-kanavalla.

Vuonna 2020 Maakuntaliiton toiminnan sisällöissä mukauduttiin nopealla aikataululla koronapandemian vaikutuksiin. Maakuntaliitossa mm. laadittiin nopealla aikataululla koronaselviytymissuunnitelma, hallinnoitiin tähän kytkeytyviä kansallisia rahoitusohjelmia sekä vaikutettiin Suomen kestävän kasvun ohjelman sisältöihin. Kestävän kasvun ohjelma on EU:n komission edellyttämä kansallinen suunnitelma EU:n elpymis- ja palautumisvälineen (RRF) rahoituksen käytöstä.

Maakuntavaltuusto käsitteli myös Etelä-Savon maakuntaliiton arviointikertomuksen vuodelta 2020. Siinä tarkastuslautakunta toteaa, että liiton toiminnalliset tavoitteet on asetettu oikein, ja ne ovat realistiset suhteessa resursseihin. Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan liiton toiminta on ollut määrätietoista ja muutostarpeet huomioon ottavaa. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Timo Kuoksan (Sdp) mukaan liiton toiminta on saatujen tietojen ja tähän pohjautuvaan arvioon perustuen järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Maakuntastrategia ja Saimaa-ilmiö yhteisen tekemisen pohjia

Kokouksessa maakuntavaltuustoryhmät pitivät ryhmäpuheenvuorot, joissa nostettiin esiin päättyvän valtuustokauden toimia. Arto Sepponen (kesk.) korosti, että vuonna 2020 päivitetty maakuntastrategia ja sen kärjet, Metsä – Ruoka – Vesi, ovat hyvä pohja kuntien valtuustoille uuden valtuustokauden kuntastrategioiden yhdensuuntaiseksi pohjaksi. Lisäksi Sepponen totesi, että vaikka Saimaa-ilmiö ei tuottanut kulttuuripääkaupunki-statusta Savonlinnaan ja Itä-Suomeen, olemme oppineet tekemään yhteistyötä uudella rakentavalla tavalla.

Ari Rautio (sdp.) arvioi, ettei uusilla kuntapäättäjillä ole helppoja asioita ratkaistavanaan ja totesi, että tulomuuttoa on saatava aikaiseksi esimerkiksi tietoliikenneyhteyksiin panostamalla. Heli Kauppinen (vihr.) korosti raideinvestointien tärkeyttä ja piti kaivostoimintaa uhkana maakunnan strategisille kärjille. Markku Häkkänen (kok.) näki, että edunvalvontatyön tehostaminen entisestään on tärkeää. Tällä hetkellä mm. EU:n ohjelmakauden 2021-2027 rakennerahastovarojen valumista Itä- ja Pohjois-Suomelta Etelä- ja Länsi-Suomen alueelle tulee torpata edunvalvonnalla.

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Satu Taavitsainen (sdp.) kiitti kaikkia valtuustoryhmiä hyvästä yhteistyöstä kuluneen neljän vuoden aikana. Kyseessä oli nykyisen maakuntavaltuuston viimeinen kokous. Alkusyksyn aikana valitaan kuntayhtymien, kuten Etelä-Savon maakuntaliiton, uudet luottamushenkilöt jäsenkuntien kuntavaalitulosten äänijakaumien pohjalta.

Lisätietoja: Maakuntavaltuuston puheenjohtajisto Satu Taavitsainen, puh. 040 129 4370, Markku Kakriainen, puh. 040 065 1204 ja Oskari Valtola, puh. 040 751 2154 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584.