Suoraan sisältöön

Julkaistu 31.10.2022

Etelä-Savon MYR hyväksyi rahoitussuunnitelman vuosille 2023-2024

Maakunnan yhteistyöryhmä MYR hyväksyi Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisen rahoitussuunnitelman vuosille 2023-2024. Jaettava hankerahan määrä on merkittävä.

JTF-rahoitusta on haettavissa 34,89 miljoonaa euroa, EAKR-rahoitusta 25,76 miljoonaa euroa ja ESR-rahoitusta 18,664 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 maakuntaliiton ja Etelä-Savon Ely-keskuksen painopiste on neuvoa erityisesti JTF-rahoituksen hakemisessa.

Suunnitelmassa on sovittu maakuntaliiton ja Ely-keskuksen välinen jako rahoituksen myöntämisessä sekä rahoituksen kohdentaminen eri alue- ja rakennepolitiikan toimintalinjoille ja erityistavoitteille. Lisäksi on asetettu hankkeille tuotos- ja tulostavoitteet, joita seurataan.

Ensimmäiset uuden ohjelmakauden hankkeet saivat rahoituksensa

Ohjelmakauden ensimmäinen hankehaku päättyi 12.8.2022. Haussa saapuneet hankkeet on nyt arvioitu.

Yhteistyöryhmä hyväksyi ensimmäisenä uuden ohjelmakauden hankkeena EAKR-rahoituksen AMBIO-projektille ja siihen liittyvälle laitehankkeelle, jossa hankijana olivat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Aalto-korkeakoulusäätiö. Hanke käsiteltiin maakunnan yhteistyöryhmässä kokonsa vuoksi, koska haetun tuen raja ylitti 500 000 euroa.

AMBIO - Lisäävän valmistuksen teknologioilla kilpailukykyä alueelliselle biotalous- ja teknologiaklusterille -projektin tavoitteena on edistää uusia biotalouden ja teknologiaklusterin liiketoimintoja alueellisesti lisäävän valmistuksen teknologioilla. Rinnakkaisessa laiteprojektissa vahvistetaan erityisesti biopohjaisten materiaalien suuremman mittakaavan tulostusympäristöä ja edistetään 3D-tulostuksen automaatioastetta.

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on käsitellyt jo lokakuussa osan 12.8.2022 mennessä saapuneista EAKR ja ESR+ -hakemuksista, joiden tuki jää alle 500 000 euroa. Näiden hankkeiden puollot annettiin kokouksessa tiedoksi myös yhteistyöryhmälle. Rahoituspäätöksen vahvistaa maakuntajohtaja puollon perusteella. EURA2021-järjestelmän teknisistä ongelmista johtuen lopulliset rahoituspäätökset voidaan tehdä vasta myöhemmin vuoden lopulla. Tämä ei ole esteenä puolletun hankkeen aloittamiselle.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen toimielin, joka linjaa maakunnan kehittämistä ja EU-rakennerahastovarojen käyttöä alueellaan. Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina puolueiden ja alueen kehityksen kannalta keskeisten sidosryhmien edustajat sekä ohjelmia rahoittava ELY-keskus.

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmässä on 28 varsinaista jäsentä.

Lisätietoja:

Yhteistyöryhmän puheenjohtaja Jonne Tynkkynen, puh. 040 733 5440
Kehittämisjohtaja Merja Olenius, puh. 040 629 7210, Etelä-Savon maakuntaliitto
Ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, puh. 040 542 6140, Etelä-Savon maakuntaliitto