Suoraan sisältöön

Julkaistu 29.04.2020

Etelä-Savon selviytymissuunnitelman laatiminen on aloitettu

Etelä-Savon maakuntaliitto, Yrittäjät, Kauppakamari ja MTK-Etelä-Savo pohtivat yhdessä toimia, joilla säilytetään yrityksiä ja työpaikkoja ja saadaan maakunta selviämään koronakriisistä. Suomen hallitus on tehnyt päätöksiä yritysten auttamiseksi, mutta myös maakunnallisia toimenpiteitä tarvitaan.

Etelä-Savon maakuntaliitto ja elinkenoelämän järjestöt ovat pitäneet ensimmäisen yhteisen kokouksen koronakriisin vaikutuksista Etelä-Savossa. Yhteinen tavoite on työstää maakunnallinen selviytymissuunnitelma kriisistä selviämiseksi.

Seuraavaksi kutsutaan laajasti eri tahoja etänä toteutettavaan tilaisuuteen miettimään toimenpiteitä, joilla maakunta nousee koronatilanteesta taloudellisesti ja sosiaalisesti.

- Kutsumme muun muassa yritykset, oppilaitokset, kunnat, Ely-keskuksen, kehitysyhtiöt, uusyrityskeskukset, kolmannen sektorin ay-liikkeen ja rahoitussektorin laatimaan tiekarttaa ja konkreettisia toimenpiteitä kriisin selättämiseksi, sanovat maakuntaliiton Pentti Mäkinen, Yrittäjien Niina Kuuva, Kauppakamarin Teppo Leinonen ja MTK:n Vesa Kallio.

Kokoamme ajantasaista tietoa koronaepidemian vaikutuksista Etelä-Savon työllisyyteen, yritystoimintaan ja aluetalouteen. Koronakriisin vaikutukset ulottuvat koko maan talouteen, mutta elinkeinorakenteesta riippuen vaikutukset poikkeavat maakunnittain. Selviytymissuunnitelman laadinta pohjautuu vaikutuksista koottuun mahdollisimman täsmälliseen tietoon.

Tavoitteena on valmistella suunnitelmat lyhyelle ja pitkälle aikavälille. Lyhyen aikavälin suunnitelma koskee etenkin yritysten ja työvoiman tilannetta. Tällöin avainasemassa ovat valtion toimet yritysten auttamiseksi. Pitkän aikavälin suunnitelma otetaan huomioon Etelä-Savon maakuntastrategiassa. Selviytymissuunnitelma rakennetaan alueen luontaisiin ja olemassa oleviin vahvuuksiin ja erityispiirteisiin perustuen.

Etelä-Savon elvytykseen kaivataan myös valtion paukkuja. Valtio voisi esimerkiksi aikaistaa tie- ja tietoliikenneverkkoinvestointeja. Tietoverkkojen investointeihin alueen yrityksetkin voisivat lähteä mukaan.

Epidemia muuttaa matkailua

Maan hallitus linjasi, että yli 500 hengen yleisötapahtumien järjestäminen on kielletty heinäkuun loppuun asti. Tästä johtuen suurten tapahtumien järjestäjät ja niihin liittyvät yritykset ovat vaikeuksissa.

Maakunnan selviytymissuunnitelma kattaa toimenpiteet matkailun kärsimien vahinkojen korjaamiseksi. Matkailun osalta pitää muun muassa selvittää, mihin markkinointi kannattaa kohdentaa, kun rajoituksista voidaan luopua.

Lisätietoja:

  • Pentti Mäkinen, maakuntajohtaja, Etelä-Savon maakuntaliitto, p. 050 500 2584
  • Niina Kuuva, aluejohtaja, Etelä-Savon yrittäjät, p. 040 731 1686
  • Teppo Leinonen, toimitusjohtaja, Etelä-Savon kauppakamari, p. 044 770 0592
  • Vesa Kallio, toiminnanjohtaja, MTK-Etelä-Savo, p. 040 527 1039

Tietoa koronaepidemian vaikutuksista on koottuna maakuntaliiton verkkosivulla: www.esavo.fi/tilastot