Suoraan sisältöön

Julkaistu 28.09.2021

Etelä-Savon uusi maakuntavaltuusto on valittu

Etelä-Savon kuntien edustajainkokous valitsi 28.9. maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2021-2025.

Maakuntavaltuuston kokoonpano noudattaa kuntavaalien tulosta maakunnassa. Maakuntavaltuutetut ja varavaltuutetut ovat omien kuntiensa kunnanvaltuuston jäseniä.

Kuntien edustajainkokous valitsi maakuntavaltuustoon jäsenkuntien kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi jokaisesta jäsenkunnasta yhden jäsenen kutakin 3000 asukasta kohden. Yhteensä maakuntavaltuustossa on 49 jäsentä ja varajäsentä.

Maakuntavaltuusto on maakuntaliiton ylin päättävä elin. Se vastaa muun muassa liiton toiminnasta ja taloudesta. Maakuntavaltuustossa on vähintään yksi edustaja jokaisesta eteläsavolaisesta kunnasta.

Maakuntavaltuusto hyväksyy Etelä-Savon maakuntastrategian ja -ohjelman sekä maakunnan EU:n rakennerahasto-ohjelmia koskevat ehdotukset. Maakuntavaltuusto on myös se elin, joka hyväksyy maakuntakaavan.

Uusi maakuntavaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran 19.10.2021, jolloin se valitsee uuden maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan. Kokouksessa valitaan myös maakuntavaltuuston puheenjohtajisto.

Maakuntavaltuuston jäsenet valtuustokaudelle 2021-25 löydät tästä linkistä.

Lisätietoja:

hallintojohtaja Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto, p. 0400 618 489