Suoraan sisältöön

Julkaistu 30.09.2021

Etelä-Savon väestö vähenee edelleen vuoteen 2040 mennessä

Tilastokeskuksen väestöennustelaskelmien mukaan Etelä-Savon maakuntaan on odotettavissa edelleen tasaista väkiluvun alenemista aina vuoteen 2040 saakka. Vuositasolla väestön väheneminen Etelä-Savossa on jopa 1 262 henkilöä vuotta kohden (vuosina 2021-2040).

Ennusteen mukaan vuonna 2040 Etelä-Savossa on 107 041 asukasta ja väestöllinen huoltosuhde erityisen korkea muihin alueisiin verrattuna. Kehitys on ennusteen mukaan samansuuntaista koko maakunnassa: kaikkien alueen kuntien trendi on laskeva. Vielä vuonna 2015 julkaistussa Tilastokeskuksen väestöennusteessa Mikkelin kaupungin väkiluvun ennakoitiin pysyvän ennallaan vuoteen 2040 mennessä.  

Väestöennustetta tulkittaessa tulee huomioida se, että laskentaperusteena tuoreessa väestöennusteessa on käytetty vuosina 2016-2020 tapahtunutta kehitystä. Etelä-Savossa tuolle ajanjaksolle osui muun muassa Savonlinnan OKL:n lakkautus, mikä aiheutti huomattavia vaikutuksia Savonlinnan seudun väestönkehitykseen. Nämä rajut muuttotappiovuodet heijastuvat sekä Savonlinnan että koko maakunnan väestöennusteeseen. Tilastokeskuksen ennustetta laadittaessa ei oteta huomioon taloudellisten, sosiaalisten eikä muiden yhteiskunta- tai aluepoliittisten päätösten mahdollista vaikutusta tulevaan väestönkehitykseen. 

Alueellisen ennusteen mukaan koko maan väestön kasvu vuosina 2019-2040 painottuu Uudellemaalle. Uudenmaan lisäksi hieman kasvavia alueita ovat Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa ja Ahvenanmaa. Kaikkialla muualla Suomessa demografinen kehitys on laskevaa. Tähän perustuen ns. smart shrinking, viisaan sopeutumisen näkökulma koskee valtaosaa Suomesta. Kyse on muutoksen hallitsemisesta, järkevästä resurssien kohdentamisesta sekä uusien mahdollisuuksien etsimisestä esimerkiksi digitalisaatiota ja uusia palvelujen tuottamisen tapoja hyödyntämällä sekä yhteistyötä vahvistamalla väestöään menettävillä alueilla. 

Syntyvyyden lasku heijastuu alueiden tulevaan väestökehitykseen. Tilastokeskus laskee, että Suomessa kuolisi vuoden 2060 loppuun mennessä 700 000 ihmistä enemmän kuin syntyy, jos syntyvyys pysyy nyt havaitulla tasolla. Suomessa syntyisi 2060-luvulla enää alle 40 000 lasta vuosittain. Pitkällä aikavälillä syntyvyys ei ole ikärakenteen kannalta kestävällä tasolla. 

Tilastokeskuksen väestöennuste on trendilaskelma. Tilastokeskuksen väestöennusteet perustuvat havaintoihin syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen menneestä kehityksestä. Väestöennusteen laskelmat ilmaisevat lähinnä sen, mihin väestönkehitys johtaa, mikäli se jatkuu nykyisen kaltaisena. Laskelmia ei siis tule tulkita vääjäämättä toteutuvana kehityksenä. Tilastokeskuksen mukaan väestöennusteen tehtävä on tarjota päättäjille työkaluja sen arvioimiseksi, tarvitaanko toimia, joilla kehitykseen voidaan vaikuttaa. 

Koko maan osalta väestöennuste yltää vuoteen 2070 asti ja aluetasolla tiedot ovat saatavilla vuoteen 2040 saakka. 

Etelä-Savon osalta kuntakohtaisilla ja ikäryhmittäisillä tiedoilla päivittyvä kooste Tilastokeskuksen väestöennusteesta on saatavilla osoitteista: www.esavo.fi/tilastot sekä https://esavoennakoi.fi/vaesto-ja-muuttoliike 

Väestöennuste 2021 PDF-muodossa.

Lisätietoja antavat: 

maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, pentti.makinen(a)esavo.fi, 050 500 2584, ennakointiasiantuntija Hanna Kautiainen, hanna.kautiainen(a)esavo.fi, 044 770 0519 ja tilastoasiantuntija Jaana Kokkonen, jaana.kokkonen(a)esavo.fi, 044 770 0574.