Suoraan sisältöön
Maakunnan ruokatoimijat  ovat muuttaneet toimintansa klusteriksi. Klusteri on yhteistyöverkosto, joka tukee ja edistää yritysten toimintaa.

Julkaistu 28.05.2021

Etelä-Savoon tulossa ensimmäinen virallinen klusteri!

Maakunnan ruokatoimijat ovat muuttaneet toimintansa klusteriksi. Klusteri on yhteistyöverkosto, joka tukee ja edistää yritysten toimintaa.

Klusteri rakentuu alueen tai teeman ympärille tietyn ekosysteemin yrityksistä, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijoista, elinkeinoelämän tukipalveluista, koulutustoimijoista, julkisista toimijoista ja yksityisistä ja julkisista rahoittajista. Euroopassa virallisen klusterin toiminnan tulee olla rekisteröity European Cluster Collaboration Platform eli ECCP -organisaation kautta. Klusterin rekisteröinti ECCP:n kautta on maksutonta, ja se mahdollistaa tukimuotojen ja -verkostojen hyödyntämisen Euroopassa ja laajemmin kansainvälisesti.   

Elinkeinot murroksessa (ELMO2) –  toukokuussa päättyvä Etelä-Savon maakunnallinen toimeenpanohanke on edistänyt klusterien luomista Etelä-Savon alueen ekosysteemeistä. Vuoden 2020 lopulla järjestettiin työpajoja maakunnan ruoka-kärkialan toimijoille yhdessä kilpailutetun asiantuntijapalvelun kanssa. Tanskalainen Jannie Vestergaard (SenseOfNordicFood) oli pajoissa alueen klusterityön aloittamisen tukena. Varsinaisia työpajoja järjestettiin etänä yhteensä 3 kappaletta. Sen lisäksi käytiin erillisiä keskusteluja verkostossa yhteensä 4 kappaletta. Työpajoihin osallistui yhteensä 21 alueen ruoka-alan asiantuntijaa, jotka edustivat klusterin yhteistyöverkostoa laajasti.

Työpajoissa lähdettiin klusteri-toiminnan perusteista. Sen jälkeen käytiin läpi, mitä toiminnan konkretisointi klusterin muotoon vaatisi. Lopuksi tarkasteltiin olemassa olevia klustereita ja pohdittiin, mitä mahdollisuuksia niistä saisi. Etelä-Savon ruoka-alan asiantuntijat toimivat hyvin tiiviissä yhteistyössä keskenään jo ennen työpajoja. Toiminnan muuntaminen klusteriksi vaatisi tiettyjen asioiden kiteyttämistä sekä toiminnallisesti että tavoitteellisesti. Työn tuloksena Etelä-Savon ruoka-toimijoiden verkosto päätti muuttaa toimintansa Ekoneum ry:n kautta klusteriksi.

Mikkelin EcoSairilan innovaatioalustan ympärille pitkään rakentunut toiminta on myös hakenut klusterin muotoaan. ELMO2-hanke järjesti kilpailutetun asiantuntijapalvelun myös vesitoimijoiden verkoston klusteroitumiseen toukokuussa 2021. Työpajan tarkoitus oli antaa kaikille klusteriin kiinnittyville tahoille ja toimijoille ensivaiheen tietoa klusteritoiminnan perusteista asiantuntijapalvelu Kristiina Jokelaisen (SmartNorth Oy) avustuksella. Työpajan toteutukseen osallistu yhteensä 20 vesialan asiantuntijaa, ja klusterin toimijaverkosto jätti klusterihakemuksensa ECCP:n kautta 25.5.2021.

Klusteritietoutta ja -osaamista on ollut tarjolla maakunnan toimijoille myös Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa -hankkeen toteuttaminen klusteriseminaarien ja -työpajojen kautta 2020-2021 aikana. Tilaisuuksien materiaalit ja taltioinnit ovat nähtävissä hankkeen sivuilla.

Klusterityötä jatketaan Etelä-Savon maakunnassa myös jatkossa, sillä Etelä-Savon maakuntaliitto toteuttaa Building Clusters, Ecosystem Collaboration and RIS3 Communication -hanketta 1.6.2021 alkaen. Hankkeen projektipäällikkö on Riikka Tanskanen.

Lisätietoa: projektipäällikkö Riikka Tanskanen, p. 040 5491 681