Suoraan sisältöön

Julkaistu 07.04.2020

Hake voi olla vaihtoehto kiinteistöjen öljylämmitykselle

LUT-yliopistossa on meneillään tutkimus, jossa selvitetään öljylämmityksen korvaamista uusiutuvaan energiaan perustuvalla hakelämmityksellä.

LUT-yliopistossa on meneillään tutkimus, jossa selvitetään öljylämmityksen korvaamista uusiutuvaan energiaan perustuvalla hakelämmityksellä. Puhallus-hankkeessa kehitetään uutta puuhakkeen toimitusratkaisua sekä siirrettävää hakelämpökonttia, jotka soveltuvat muutostarpeita vaativille suurkiinteistöille sekä uutena lämmitysratkaisuna omakotitaloa suuremmille kiinteistöille.

-  Vanhoja öljylämmityskohteita voidaan muuttaa hakelämmiteisiksi, jos hyödynnetään hakkeen uutta toimitusratkaisua. Haitallisia päästöjä voidaan vähentää ja alueen yritysten liiketoimintamahdollisuudet paranevat käyttämällä paikallista metsähaketta tuontiöljyn sijaan, projektipäällikkö Jarno Föhr LUT-yliopistosta sanoo.

Uudessa ratkaisussa hake puhalletaan pneumaattisesti lämpökontin integroituun hakevarastoon suoraan autokuormasta. Hakeauton puhallustekniikka on patentoitu Ranskassa, mutta suomalainen Lämpösi Oy on lisensoinut puhaltimien valmistuksen Suomeen.

- Uusi hakkeen toimituslogistiikka mahdollistaa hakekuorman tyhjentämisen letkulla ahtaisiin kohteisiin tai korkealle siiloon, jolloin kuorman saa purettua öljyauton tavoin. Kun tähän yhdistetään siirrettävä lämpökontti, niin saadaan kokonaisratkaisu, jolla voidaan korvata öljyn käyttöä keskisuurissa lämmityskohteissa, Markku Miettinen Lämpösi Oy:ltä kertoo.

Lämpösi Oy tekee yhteistyötä eri hakelämpökonttitoimittajien kanssa kiinteistökokoluokan lämpökeskusratkaisujen kehittämiseksi. Käytännössä sopivana kokoluokkana ovat lämpöteholtaan noin 60–500 kilowatin lämpökeskukset, kiinteistöt, hallit ja koulut. Esimerkkikohteena voidaan pitää lisäksi muutaman omakotitalon muodostamaa rypästä, jotka eivät ole kaukolämpöverkon alueella. Lämpösi Oy auttaa  kiinteistön  lämmitystapamuutoksen selvittämisessä.

Lämpökontteja tutkitaan hankkeessa lähinnä suomalaisen Biofire Oy:n lämpökonttien näkökulmasta.

- Siirrettävä lämpökontti mahdollistaa myös lyhytaikaisen lämmityskäytön ja lämpökontti voidaan siirtää paikasta toiseen lyhyellä aikavälillä. Toimituslogistiikka mahdollistaa myös hakekuorman osittaisen tyhjennyksen, jolloin lähettyvillä olevia pieniä käyttökohteita voidaan täyttää kustannustehokkaasti. Hakekuljettaja pystyy myös hoitamaan lämpökeskuksien valvontaa tyhjennyksien aikana, Reijo Santala Biofire Oy:ltä kertoo.

LUT-yliopiston hankkeessa tutkitaan uuden toimitusketjun ja lämpökontin yhteiskäytettävyyttä ja markkinapotentiaalia. Hankkeessa selvitetään myös suurimpia öljyä käyttäviä kiinteistöjä Etelä-Savon maakunnasta ja niiden muutostarpeita. Lisäksi kartoitetaan sellaisia yrityksiä, jotka ovat halukkaita yhteistyöhön ja selvitetään potentiaalisia lisäpalveluja polttoaineen jalostuksen ja toimituksen ympärille. Pilottikokeilla testataan käytännössä hakkeen sekä muiden biomateriaalien puhallusta vaihtelevissa olosuhteissa. Lisäksi hankkeessa suoritetaan koko konseptin energiatehokkuuden ja hiilitaseen vertailulaskelmia perinteiseen öljyn toimitus- ja käyttöratkaisuun nähden.

Kuvassa on projektipäällikkö Jarno Föhr LUT-yliopistosta. Valokuvaaja on Ulla Jurvanen.

Lisätietoja:

”Puhallus” - Kiinteän biopolttoaineen uusi toimitusratkaisu ja siirrettävät lämpökontit korvaamaan öljylämmitystä –hanke toteutetaan LUT-yliopiston Mikkelissä sijaitsevan Bioenergian laboratorion tutkimusryhmän toimesta. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta ja Suur-Savon Energiasäätiö. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat SKAL Itä-Suomi ry, Kome Oy, Metsäenergia Meter Oy, Lämpösi Oy, Biofire Oy ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy. Hanke päättyy 31.12.2020.