Suoraan sisältöön

Julkaistu 06.06.2024

Interreg NPA -ohjelman neljännen haun tuloksia ja uusi hakukierros

Interreg NPA 2021-2027 (Pohjoinen periferia ja Arktis) ohjelman seurantakomitea kokoontui Mikkelissä 29. toukokuuta 2024.

Määrärahoja uusille hankkeille myönnettiin yli 6 miljoonaa euroa, mikä nosti ohjelman rahoitussitoumusten määrän 21,8 miljoonaan euroon eli 46 prosenttiin hankkeiden rahoittamiseen tarkoitetusta budjetista.

Neljännen haun tulokset

Haussa saatiin 19 hakemusta, jotka ohjelmasihteeristö arvioi ohjelmakäsikirjan mukaisten hyväksyttävyys-, tukikelpoisuus- ja laatukriteerien perusteella. Tämän jälkeen kansalliset neuvoa-antavat ryhmät (RAG) kussakin ohjelman toteuttamisvaltiossa arvioivat muun muassa hakemusten alueellista merkityksellisyyttä, päällekkäisyyksiä tai synergioita muiden EU- ja kansallisten ohjelmien kanssa sekä hankekumppanuuden soveltuvuutta suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamiseen. RAGit antoivat kustakin hakemuksesta omat päätössuositukset, jotka osaltaan vaikuttivat seurantakomitealle tehtyyn ehdotukseen rahoitettavista hankkeista. Seurantakomitea hyväksyi rahoitettavat hankkeet yksimielisesti.

Osallistuminen maittain

Hyväksytyissä hankkeissa on mukana yhteensä 47 kumppania Suomesta, Grönlannista, Islannista, Irlannista, Norjasta ja Ruotsista. Eniten kumppaneita on Irlannista (28 %), Suomesta (23 %), Ruotsista (19 %), Islannista (15 %), Norjasta (13 %) ja yksi kumppani Grönlannista. Färsaaret ei osallistunut tähän hakuun, koska heidän käytettävissä oleva rahoitus oli jo sidottu kokonaisuudessaan.

Suomalaisia toimijoita on mukana kahdeksassa hyväksytyssä hankkeessa. Alueellisesti kumppanuuksissa on eniten toimijoita mukana Pohjois-Pohjanmaalta, Pohjois-Savosta ja Lapista, mutta NPA-rahaa tulee myös Kainuuseen, Pohjois-Pohjanmaalle ja Pohjois-Karjalaan.

Jakautuminen toimintalinjoittain

Haku oli avoin kaikille kolmelle ohjelman toimintalinjalle erityistavoitetta 1.3 lukuun ottamatta. Toimintalinja 3 oli avoin sekä pienimuotoisille valmiuksien kehittämishankkeille että varsinaisille hankkeille.

Hyväksytyt hankkeet kattavat kaikki kolme ohjelman toimintalinjaa. Toimintalinjaan 1 (innovointivalmiudet) hyväksyttiin kolme uutta hanketta, toimintalinjaan 2 (ilmastonmuutos ja luonnonvarojen riittävyys) kaksi hanketta ja toimintalinjaan 3 (yhteistyömahdollisuudet) neljä hanketta.  Ohjelmasihteeristö on ilmoittanut päätöksistä hankkeiden hakijoille. Rahoitusta kohdennettiin runsaat 6 miljoonaa euroa, jolloin hankerahoitukseen varatuista rahoista on sidottu yhteensä 46 prosenttia.

Onnittelut kaikille hyväksytyille hankkeille sekä menestystä hankkeiden toteuttamiseen ja yhteistyöhön!

Uusi hakumahdollisuus avautuu pian

Seurantakomitea vahvisti myös viidennen hakukierroksen ehdot. Se järjestetään 11.6. – 30.9.2024. Varsinaisia hankkeita voi jättää kaikkiin kolmeen toimintalinjaan ja toimintalinjaan 3 myös ylikansallista yhteistyökapasiteettia kehittäviä pienimuotoisia hankkeita. Valmisteluhankehakemuksia ei tässä vaiheessa oteta vastaan.

Ohjelmasihteeristö järjestää hausta online-lanseeraustapahtumaan 11. kesäkuuta klo 14.00–15.00 CET. Tilaisuuteen voit rekisteröityä täällä:

https://www.interreg-npa.eu/news-events/5th-call-launch/

Lisätietoja:

Kehittämisjohtaja Merja Olenius
P. 040 629 7210